Châu Phú tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ VI

27/07/2020 - 13:27

 - Sáng 27 - 7, UBND huyện Châu Phú (An Giang) tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước huyện Châu Phú lần thứ VI năm 2020. Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Châu Phú Trần Thanh Nhã đến tham dự đại hội.

A A

Các cá nhân được nhận giấy khen có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 - 2020

Tại đại hội, UBND huyện Châu Phú đã tặng giấy khen 53 tập thể và 110 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 - 2020.

Giai đoạn 2020 - 2025, UBND huyện Châu Phú phát động các ngành, các đơn vị, các xã, thị trấn và nhân dân trên địa bàn huyện tích cực hưởng ứng thi đua phát triển kinh tế toàn diện, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới; thực hiện tốt cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"; xây dựng xã hội học tập, dòng họ, gia đình hiếu học; thi đua bảo vệ an ninh trật tự, an toàn xã hội và phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc; làm tốt công tác xã hội - từ thiện, xóa đói giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa, giải quyết việc làm; xã hội hóa các lĩnh vực văn hóa - nghệ thuật, y tế, thể dục, thể thao...

Đồng thời, thi đua thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" trong cán bộ, công chức, viên chức và mọi tầng lớp nhân dân, đẩy mạnh phong trào thi đua "lao động giỏi, lao động sáng tạo" trên mọi lĩnh vực.

MỸ LINH