Châu Phú tổ chức Hội thi Đồng diễn thể dục theo hình thức múa dân vũ - khiêu vũ

12/07/2019 - 13:49

 - Ngày 12-7, tại Trường THCS Cái Dầu, Phòng Giáo dục và Đào tạo Châu Phú tổ chức Hội thi Đồng diễn thể dục theo hình thức múa dân vũ – khiêu vũ lần thứ III năm 2019.

A A

Có 52 trường học tiểu học và THCS trong huyện tham gia hội thi. Mỗi đơn vị thành lập một đội, gồm 10 học sinh thực hiện các bài múa dân vũ – khiêu vũ.

Đây là năm thứ 3 Phòng Giáo dục và Đào tạo  Châu Phú tổ chức Hội thi Đồng diễn thể dục theo hình thức múa dân vũ – khiêu vũ.

Sau 3 năm phát động mô hình múa dân vũ – khiêu vũ trong trường học, đến nay, các trường tiểu học, THCS ở  Châu Phú đều đã thay thế bài thể dục giữa giờ bằng bài múa dân vũ - khiêu vũ sinh động, vui tươi.

MỸ LINH