Châu Phú triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021

15/01/2021 - 15:33

 - Sáng 15-1, Bí Thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Châu Phú (An Giang) Trần Thanh Nhã chủ trì Hội nghị trực tuyến với 13 xã, thị trấn trên địa bàn để triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021.

A A

Năm 2021, Châu Phú đề ra mục tiêu huy động mọi nguồn lực, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tiếp tục thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng nhất là hạ tầng giao thông để tạo nền tảng phát triển du lịch, thương mại và dịch vụ, thực hiện công tác quy hoạch, phát triển đô thị theo hướng hiện đại.

Đồng thời, đẩy mạnh kêu gọi đầu tư, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh trên địa bàn huyện, trong đó tập trung hỗ trợ doanh nghiệp triển khai dự án Cụm công nghiệp Mỹ Phú (xã Mỹ Phú), xem đây là nhiệm vụ trọng tâm tập trung nguồn lực thực hiện.

Huyện sẽ lập quy hoạch tổng thể phát triển vùng du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng ven sông tại xã Khánh Hòa; điểm du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng kết hợp vùng trồng cây ăn trái tập trung tại xã Ô Long Vĩ. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, nhất là công tác chăm lo cho gia đình chính sách, người có công và công tác giảm nghèo, đào tạo nghề, giải quyết việc làm. Chú trọng phát triển kinh tế - xã hội nhưng phải đảm bảo ổn định chính trị, quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội.

Theo đó, huyện đề ra 18 chỉ tiêu chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội, gồm: giá trị sản xuất nông nghiệp đạt 191 triệu đồng/ha; bình quân thu nhập đầu người đạt 63 triệu đồng; thu ngân sách nhà nước từ kinh tế trên địa bàn đạt 152.650 triệu đồng; tỷ lệ bảo hiểm y tế toàn dân đạt 90%; tỷ lệ lao động được đào tạo đạt 52%; giảm tỷ lệ hộ nghèo 0,7%; có thêm 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới….

MỸ LINH