Châu Thành: Hơn 96% hộ đạt chuẩn gia đình văn hóa

23/12/2019 - 07:46

 - Thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, huyện Châu Thành công nhận gia đình văn hóa 39.447/41.003 hộ (đạt 96,20%) và 14.018 gia đình Văn hóa tiêu biểu.

A A

 

Giao lưu đờn ca tài tử

Ngoài ra, huyện có 64/64 ấp văn hóa; 5 xã “văn hóa nông thôn mới”; 1 thị trấn đô thị văn minh; 13/13 trạm y tế văn hóa; 55/55 trường học văn hóa; 80/94 cơ quan, ban, ngành huyện, xã đạt chuẩn văn hóa; 6/20 chợ trật tự vệ sinh; 5/5 doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa…

Thời gian tới, huyện Châu Thành chú trọng nâng chất công tác kiểm tra, giám sát, bình xét các danh hiệu văn hóa; kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp phát triển phong trào. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh kịp thời những hạn chế, bất cập trong quá trình thực hiện tại cơ sở. Huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở; gắn kết việc phát triển phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”  với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh…

Tin, ảnh: TRUNG HIẾU