Châu Thành kỳ vọng năm mới

09/02/2023 - 07:19

 - Năm 2023 được xem là năm “bản lề” và có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với Đảng bộ và chính quyền huyện Châu Thành (tỉnh An Giang) trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025. Do đó, các cấp, ngành nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, quyết tâm, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị ở mức cao nhất…

A A

Bí thư Huyện ủy Châu Thành Lê Phước Dũng cho biết, trên cơ sở dự báo tình hình, phân tích lợi thế của địa phương, các cấp, ngành huyện Châu Thành tập trung lãnh đạo, triển khai các công việc để cụ thể hóa nghị quyết của Đảng phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương ngay từ đầu năm 2023. Trong đó, tập trung thực hiện 3 khâu đột phá mà Đại hội Đảng bộ huyện đã đề ra.

Huyện Châu Thành chú trọng công tác quy hoạch, phát triển quỹ đất, thu hút các nguồn lực đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông, gắn với phục vụ phát triển sản xuất và thương mại - dịch vụ, du lịch. Trong đó, tập trung quy hoạch, mở rộng không gian đô thị, tạo đòn bẩy để địa phương phát triển kinh tế - xã hội (KTXH), từng bước nâng cao đời sống người dân.

Đặc biệt, thị trấn An Châu mở rộng đạt tiêu chí đô thị loại IV sẽ tạo động lực để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương tiếp tục thúc đẩy đô thị hóa, phát triển KTXH. Huyện ưu tiên nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng; phát triển khu thương mại, dịch vụ, du lịch và khu dân cư, nhằm mở rộng không gian cho các đô thị trung tâm, như: An Châu, Bình Hòa, Cần Đăng, Vĩnh Bình… kết nối liên vùng, liên xã.

Bí thư Huyện ủy Châu Thành Lê Phước Dũng triển khai nhiệm vụ năm 2023

Với thế mạnh sản xuất nông nghiệp, huyện Châu Thành nỗ lực tái cơ cấu ngành nông nghiệp phù hợp điều kiện địa phương, thích ứng với biến đổi khí hậu, mang lại giá trị kinh tế cao. Huyện đã và đang xây dựng các vùng chuyên canh sản xuất tập trung với những loại cây trồng, vật nuôi phù hợp, thích ứng với từng vùng, từng địa phương và biến đổi khí hậu.

Đồng thời, tạo mọi điều kiện hỗ trợ, khuyến khích các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đầu tư phát triển các sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao nhằm tạo ra sản phẩm nông sản có giá trị kinh tế cao. Ngoài ra, từng bước hình thành các vùng sản xuất chuyên canh rau màu, cây ăn trái theo hướng VietGAP kết hợp phát triển du lịch sinh thái.

Huyện Châu Thành triển khai thực hiện tốt công tác huy động nguồn lực, khơi dậy tính chủ động, sáng tạo trong nhân dân, tham gia xây dựng nông thôn mới (NTM); tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, huy động sức dân thực hiện công trình an sinh xã hội bằng nhiều hình thức. Các công trình cơ sở hạ tầng, trường học, đường làng, ngõ xóm được xây dựng kiên cố, khang trang, sạch đẹp; thu nhập và đời sống người dân cải thiện rõ rệt… là những kết quả đáng ghi nhận qua thời gian thực hiện xây dựng NTM trên địa bàn huyện Châu Thành.

Đến nay, bình quân toàn huyện đạt 13/19 tiêu chí, 34/57 chỉ tiêu và không có xã nào đạt dưới 5 tiêu chí xây dựng NTM. Năm 2022, huyện Châu Thành có xã Hòa Bình Thạnh, xã Vĩnh Hanh đạt chuẩn “Xã NTM”; xã Vĩnh Thành đạt chuẩn “Xã NTM nâng cao”. Trước đó, huyện có 5/11 xã đã được công nhận đạt chuẩn “Xã NTM”, gồm: Vĩnh Thành, Vĩnh Nhuận, Cần Đăng, Bình Hòa, An Hòa; 2 xã đạt chuẩn “Xã NTM nâng cao” là Bình Hòa và Cần Đăng.

Chủ tịch UBND huyện Châu Thành Võ Chí Trung cho biết, năm 2023, huyện phấn đấu có thêm 2 xã đạt chuẩn “Xã NTM” là Bình Thạnh và Vĩnh An; 1 xã đạt chuẩn “Xã NTM nâng cao” là Vĩnh Nhuận. Để đạt được mục tiêu đề ra, ngay từ đầu năm, huyện đã triển khai hiệu quả các giải pháp hỗ trợ các xã nằm trong lộ trình đạt chuẩn xã NTM, NTM nâng cao.

Trong đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân hiểu được vai trò, trách nhiệm cùng chính quyền địa phương tham gia xây dựng NTM. Bên cạnh đó, chủ động rà soát, xây dựng kế hoạch và đề ra giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả các tiêu chí xây dựng NTM; tập trung tháo gỡ khó khăn, định hướng cho các xã thực hiện đảm bảo đạt chuẩn NTM theo lộ trình đề ra…

Bí thư Huyện ủy Châu Thành Lê Phước Dũng đề nghị lãnh đạo các xã, thị trấn và các ngành tập trung thực hiện tốt các đầu công việc, nhiệm vụ được giao. Trong đó, tăng cường các giải pháp nâng cao chất lượng xây dựng Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đồng thời, nghiêm túc quán triệt, học tập và triển khai đồng bộ việc thực hiện các nghị quyết của Đảng; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội trong giám sát, phản biện xã hội. Huyện quan tâm thực hiện tốt công tác tuyển quân; phát triển hạ tầng giao thông nông thôn; chỉnh trang đô thị; đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp; đảm bảo tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn…

TRUNG HIẾU

 

ban-doc
phong-su-ky-su
an-ninh-trat-tu