Châu Thành nỗ lực phát triển kinh tế - xã hội

27/04/2021 - 06:23

 - Những tháng đầu năm 2021, mặc dù dịch bệnh COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, tác động tới mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội (KTXH), nhưng với sự tập trung lãnh đạo của Huyện ủy, chỉ đạo điều hành quyết liệt của UBND huyện, giám sát của HĐND huyện, cùng sự nỗ lực và đồng thuận của các ngành, các cấp, doanh nghiệp và nhân dân, huyện Châu Thành (An Giang) đã thực hiện đạt nhiều kết quả tích cực trong thực hiện “nhiệm vụ kép”, vừa phát triển KTXH, vừa phòng, chống dịch bệnh…

A A

Chủ tịch UBND huyện Châu Thành Lê Phước Dũng cho biết, ngay từ đầu năm, UBND huyện đã tích cực triển khai thực hiện nghị quyết của Huyện ủy, HĐND huyện về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển KTXH năm 2021. Đặc biệt là việc cụ thể hóa 3 khâu đột phá bằng việc ban hành các kế hoạch triển khai thực hiện 5 đề án trọng điểm của huyện, gồm: xây dựng huyện Châu Thành đạt chuẩn “Huyện nông thôn mới (NTM)” giai đoạn 2021 - 2025; chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn và phát triển mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030; phát triển doanh nghiệp, doanh nhân và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo giai đoạn 2020 - 2025, định hướng đến năm 2030; phát triển giáo dục hướng nghiệp, đào tạo nghề và giải quyết việc làm giai đoạn 2020-2025 và định hướng đến năm 2030; ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính và phát triển KTXH huyện Châu Thành giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030.

Thực hiện kế hoạch tái cơ cấu ngành nông nghiệp, huyện Châu Thành tích cực  hỗ trợ, vận động nông dân mạnh dạn chuyển đổi mô hình sản xuất, lựa chọn cây, con giống phù hợp với từng vùng để tăng năng suất, sản lượng. Đồng thời, tăng cường chuyển giao tiến bộ khoa học - kỹ thuật cho nông dân để ứng dụng rộng rãi vào sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng, giảm giá thành sản phẩm nông nghiệp.

 Bên cạnh đó, khuyến khích nông dân sản xuất nông nghiệp kết hợp với khai thác du lịch sinh thái để phát triển kinh tế. Ngoài ra, đẩy mạnh liên kết sản xuất gắn với thu mua, tiêu thụ sản phẩm nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, mang lại nguồn thu nhập ổn định cho người nông dân… Quý I-2021, tổng diện tích chuyển đổi từ lúa sang rau màu và cây ăn trái vụ đông xuân 2020-2021 trên địa bàn huyện gần 405ha. Trong đó có trên 368ha màu, gần 37ha cây ăn trái (lũy kế diện tích trồng cây ăn trái đến thời điểm hiện tại trên 468ha).

Đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp

Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm luôn được huyện Châu Thành quan tâm thực hiện, với nhiều hình thức. Công tác chăm lo người nghèo, các đối tượng chính sách, người có công trên địa bàn tỉnh đã và đang tích cực triển khai. Các cấp ủy Đảng, chính quyền, các đoàn thể trên địa bàn huyện Châu Thành thực hiện tốt các hoạt động “đền ơn đáp nghĩa”, xây dựng nhà Tình nghĩa, nhà Tình thương, nhà Đại đoàn kết. Huyện tiếp tục tuyên truyền nhân rộng đến mọi tầng lớp nhân dân, nhằm nâng cao chất lượng các danh hiệu văn hóa; vận động nhân dân tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao… đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo hướng dẫn của ngành y tế. Bên cạnh đó, tích cực triển khai thực hiện phong trào trồng cây, trồng hoa ven các tuyến đường, cải thiện môi trường sinh thái, tạo cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp; huy động nguồn lực xây dựng NTM…

Cùng với các địa phương trong tỉnh, các cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận, đoàn thể huyện Châu Thành đang tích cực triển khai, thực hiện công tác chuẩn bị bầu cử theo đúng kế hoạch, hướng dẫn của Trung ương, tỉnh và huyện, với mục tiêu bảo đảm ngày bầu cử diễn ra an toàn, đúng luật, thực sự là ngày hội của toàn dân.

Đến nay, UBMTTQVN huyện tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ 3 để  thống nhất lựa chọn, lập danh sách 57 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND huyện, nhiệm kỳ 2021-2026. Ban Chỉ đạo và Ủy ban Bầu cử huyện tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát công tác bầu cử trên địa bàn các xã, thị trấn. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền với nhiều hình thức, để nhân dân hiểu rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử. Từ đó, lựa chọn, thực hiện bầu cử những người đủ tiêu chuẩn, xứng đáng vào cơ quan quyền lực nhà nước các cấp…

Châu Thành tập trung thực hiện công tác chuẩn bị bầu cử theo đúng kế hoạch, với mục tiêu bảo đảm ngày bầu cử diễn ra an toàn, đúng luật

Bí thư Huyện ủy Châu Thành Đinh Thị Việt Huỳnh đề nghị, thời gian tới, các cấp, ngành trong huyện Châu Thành tiếp tục phát huy tinh thần, trách nhiệm hoàn thành nhiệm vụ chính trị, phấn đấu thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu nghị quyết năm 2021 đã đề ra. Trong đó, tập trung lãnh, chỉ đạo cả hệ thống chính trị tổ chức triển khai thực hiện tốt “nhiệm vụ kép”, vừa phát triển KTXH, vừa phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới. Đặc biệt, thực hiện tốt công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

Huyện tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng; thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, tiếp tục đẩy mạnh triển khai các giải pháp tái cơ cấu ngành nông nghiệp, phát triển hạ tầng giao thông; tăng cường công tác cải cách thủ tục hành chính, đào tạo nghề, giải quyết việc làm; nâng cao chất lượng giáo dục. Ngoài ra, đẩy nhanh tiến độ xây dựng NTM, NTM nâng cao; quan tâm công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm và thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn…

TRUNG HIẾU