Châu Thành: Thực hiện 342 mô hình “Dân vận khéo”

24/10/2019 - 07:44

 - Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQVN huyện Châu Thành Đoàn Hồng Danh cho biết, năm 2019, các cấp, ngành của huyện Châu Thành đã thực hiện 342 mô hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị, với tổng trị gần 30 tỷ đồng.

A A

Nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả được cấp ủy Đảng, chính quyền nhân rộng, như: mô hình đối thoại với dân, diễn đàn “Lắng nghe dân nói”, cải cách hành chính, hùn vốn giúp nhau phát triển kinh tế, xây dựng hàng rào cây xanh, cột cờ, lắp đặt đèn đường thắp sáng lộ giao thông nông thôn...

Thới gian tới, Ban Dân vận Huyện ủy Châu Thành tiếp tục phát động các địa phương, đơn vị đăng ký xây dựng, tổ chức thực hiện các mô hình “Dân vận khéo”; chú trọng công tác kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện; kịp thời biểu dương, khen thưởng và nhân rộng các tập thể, cá nhân tiêu biểu…

TRUNG HIẾU