Châu Thành: Trao quyết định công tác cán bộ

08/10/2019 - 17:48

 - Ban Thường vụ Huyện ủy Châu Thành vừa công bố và trao quyết định công tác cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ quản lý.

A A

Cụ thể, trao quyết định bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Văn Hiển, Phó Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch giữ chức vụ Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch và chuẩn y giữ chức Bí thư Chi bộ Phòng Tài chính - Kế hoạch (nhiệm kỳ 2015 - 2020); điều động đồng chí Nguyễn Vũ, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy giữ chức Phó Bí thư Chi bộ Phòng Tài chính- Kế hoạch (nhiệm kỳ 2015 - 2020) và được bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch; điều động đồng chí Mai Thành Ngoan, Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Nhuận giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh An (nhiệm kỳ 2015 - 2020) và được giới thiệu bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã (nhiệm kỳ 2016 - 2021); điều động đồng chí Ngô Khắc Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Vĩnh An giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Nhuận (nhiệm kỳ 2015 - 2020) và được giới thiệu bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã (nhiệm kỳ 2016 - 2021). Ngoài ra, Ban Thường vụ Huyện ủy còn trao quyết định nghỉ hưu hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với đồng chí Trương Quang Chánh, Phó Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, kể từ ngày 1-12-2019.

TRUNG HIẾU