Châu Thành triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020

17/01/2020 - 13:48

 - Ngày 16-1, UBND huyện Châu Thành (An Giang) tổ chức Hội nghị triển khai Nghị quyết HĐND huyện về phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và ký kết giao ước thi đua giữa UBND các xã, thị trấn với UBND huyện.

A A

Chủ tịch UBND huyện Châu Thành (An Giang) Phan Văn Cường khen thưởng UBND xã Vĩnh Bình đạt hạng nhất trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2019

Ký kết giao ước thi đua giữa UBND các xã, thị trấn với UBND huyện thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2020

Theo đó, huyện Châu Thành đề ra 78 đầu công việc cụ thể, nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 – 2020. Trong đó, tập trung đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp, nâng cao mức tăng trưởng trên cơ sở nâng cao năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh của sản phẩm địa phương.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh cải cách hành chính, tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước; bảo đảm an sinh xã hội, cải thiện đời sống nhân dân; củng cố quốc phòng, an ninh, ổn định chính trị, giữ vững trật tự an toàn xã hội...

Năm 2020, huyện Châu Thành phấn đấu giá trị sản xuất (GO) giá hiện hành đạt trên 15.377 tỷ đồng; tổng thu ngân sách nhà nước đạt trên 574 tỷ đồng; đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho 6.600 lao động; giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều còn 2,5%...

Tin, ảnh: TRUNG HIẾU