Châu Thành: Tuyên dương nông dân sản xuất-kinh doanh giỏi

16/09/2019 - 07:30

 - Hội Nông dân (ND) huyện Châu Thành tổ chức Đại hội tuyên dương nông dân sản xuất-kinh doanh (SX-KD) giỏi lần IX (giai đoạn 2016-2019) và triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2019-2021. Dịp này, UBND huyện, Hội ND huyện tặng giấy khen cho nhiều tập thể, cá nhân đạt thành tích thực hiện phong trào SX-KD giỏi và trao giải Hội thi sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu lần III- 2019.

A A

Khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân đạt thành tích thực hiện phong trào sản xuất-kinh doanh giỏi giai đoạn 2016-2019

Khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân đạt thành tích thực hiện phong trào sản xuất-kinh doanh giỏi giai đoạn 2016-2019

Giai đoạn 2019-2021, Hội ND huyện và các địa phương tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua SX-KD giỏi gắn với xây dựng nông thôn mới và thực hiện an sinh xã hội bằng nhiều nội dung cụ thể, thiết thực và hình thức phong phú, đa dạng. Tuyên truyền nâng cao nhận thức và hành động của ND về tầm quan trọng của sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với việc chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp “Mỗi xã một sản phẩm”. Ngoài ra, tăng cường kiểm tra, củng cố, nâng chất các mô hình sản xuất hợp tác, các câu lạc bộ ND. Phối hợp các ngành chức năng thường xuyên tổ chức dạy nghề, giới thiệu việc làm, hỗ trợ vốn; vận động ND ứng dụng tiến bộ khoa học-kỹ thuật vào sản xuất...

Tin, ảnh: TRUNG HIẾU