Châu Thành: Vận động quỹ “Vì người nghèo - An sinh xã hội” gần 10 tỷ đồng

10/07/2020 - 14:07

 - Ngày 10-7, UBMTTQVN huyện Châu Thành (An Giang) sơ kết công tác mặt trận 6 tháng đầu năm 2020 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020. Đồng thời, kiện toàn nhân sự Ủy viên UBMTTQVN huyện Châu Thành (nhiệm kỳ 2019-2024).

A A

6 tháng đầu năm 2020, huyện Châu Thành đã thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân đoàn kết chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, quy định địa phương, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước.

Đặc biệt, hệ thống MTTQ, các tổ chức đoàn thể và nhân dân trong huyện tích cực huy động các nguồn lực xã hội hỗ trợ cho các địa điểm, lực lượng tham gia phòng, chống dịch và những lao động nghèo bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. UBMTTQVN các cấp cùng các tổ chức thành viên trong huyện đã vận động quỹ “Vì người nghèo - An sinh xã hội” gần 10 tỷ đồng.

Qua đó, cất mới và sửa chữa 52 căn nhà Đại đoàn kết; kịp thời thăm hỏi, tặng quà, hỗ trợ khó khăn đột xuất trợ giúp học hành, khám, chữa bệnh cho gần 19.300 trường hợp; cất mới, nâng cấp, sửa chữa cầu, đường giao thông nông thôn xuống cấp…

TRUNG HIẾU