Châu Thành - vùng ven đột phá phát triển

23/01/2020 - 00:45

 - Với sự nỗ lực và quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị và nhân dân, kinh tế-xã hội (KT-XH) năm 2019 của huyện Châu Thành (An Giang) tiếp tục phát triển khá và ổn định. Đi đôi với quy hoạch phát triển KT-XH là kiện toàn hệ thống chính trị, Đảng bộ huyện Châu Thành tập trung xây dựng, củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng. Những kết quả đạt được sẽ tạo động lực để huyện thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020…

A A

Nông thôn khởi sắc

Từ vùng đất nghèo khó, với nỗ lực và quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, Châu Thành đã có những cách làm hay, tạo nên sự thay đổi nhanh chóng ở miền quê nơi đây. Các công trình cơ sở hạ tầng, đường làng đã được đầu tư xây dựng khang trang, đời sống người dân cải thiện rõ rệt. Tổng nguồn vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn huyện giai đoạn 2011-2020 gần 2.100 tỷ đồng, trong đó nhân dân và doanh nghiệp đóng góp trên 97 tỷ đồng.

Đến nay, huyện Châu Thành cơ bản đạt 3/9 tiêu chí “Huyện NTM” theo Quyết định số 558/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Trong đó có 5 xã đạt chuẩn NTM, gồm: Vĩnh Thành, Vĩnh Nhuận, Cần Đăng, Bình Hòa và An Hòa; các xã còn lại đạt bình quân 15/19 tiêu chí và trên 40/49 chỉ tiêu…

Để đạt mục tiêu trở thành “Huyện NTM” vào năm 2025, huyện Châu Thành khẩn trương hoàn thiện Đề án xây dựng huyện Châu Thành đạt chuẩn “Huyện NTM” giai đoạn 2021-2025, với lộ trình, kế hoạch thực hiện cụ thể, chất lượng, bền vững.

Huyện tập trung đẩy mạnh công tác xã hội hóa, huy động sức dân thực hiện các công trình cầu, đường nông thôn; hỗ trợ phát triển sản xuất và đẩy mạnh đầu tư y tế, giáo dục, cơ sở hạ tầng... nhằm phát triển kinh tế, nâng cao đời sống của người dân, tạo sự chuyển biến mọi mặt của khu vực nông thôn.

Phát huy thế mạnh

Là huyện có thế mạnh sản xuất nông nghiệp, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, chính quyền trong việc phát triển kinh tế nông nghiệp bền vững, toàn diện.

Huyện tích cực đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp phù hợp với điều kiện của từng địa phương. Đồng thời, khuyến khích nông dân ứng dụng rộng rãi khoa học - kỹ thuật vào sản xuất để nâng cao năng suất, chất lượng, giảm giá thành sản phẩm nông nghiệp.

Đến nay, cơ cấu và chất lượng phát triển kinh tế trên địa bàn từng bước có sự chuyển biến tích cực. Giá trị sản xuất (GO) giá hiện hành lĩnh vực nông, lâm nghiệp và thủy sản năm 2019 đạt trên 6.262 tỷ đồng, tăng 355 tỷ đồng so với năm 2016.

Huyện Châu Thành từng bước xây dựng các vùng chuyên canh sản xuất tập trung, với những loại cây trồng, vật nuôi phù hợp, với từng vùng, từng địa phương và thích ứng biến đổi khí hậu.

Đến nay, toàn huyện đã chuyển đổi gần 1.248ha đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng rau màu và cây ăn trái (gần 938ha rau màu và gần 310ha cây ăn trái). Việc thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi đã xuất hiện một số mô hình sản xuất mới đạt hiệu quả kinh tế cao đang được địa phương duy trì và nhân rộng trên địa bàn.

“Địa phương sẽ ưu tiên đầu tư phát triển các loại sản phẩm có tính cạnh tranh cao, có tiềm năng phát triển. Đặc biệt, tạo mọi điều kiện, hỗ trợ, khuyến khích các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đầu tư phát triển các sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nhằm tạo ra sản phẩm nông sản có giá trị kinh tế cao” - Chủ tịch UBND huyện Châu Thành Phan Văn Cường chia sẻ.

Song song đó, huyện Châu Thành tiếp tục triển khai thực hiện nhiều giải pháp khuyến khích đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi về đất đai, giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất sạch, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính... nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho các doanh nghiệp khi lựa chọn Châu Thành là điểm đến đầu tư.

Các ban, ngành, chính quyền địa phương nêu cao tinh thần trách nhiệm, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp. Huyện tập trung phát triển nguồn nhân lực, tăng cường công tác đào tạo nguồn lao động có tay nghề đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp…

Tạo đà phát triển

Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020, huyện tiếp tục củng cố và xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh. Đồng thời, triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm phát huy thế mạnh nông nghiệp, xem thương mại, dịch vụ là nguồn lực quan trọng góp phần tăng trưởng kinh tế.

Huyện tập trung chỉ đạo hướng về cơ sở, tăng cường vận động nhân dân tham gia phát triển kinh tế gắn với phong trào xây dựng NTM, xây dựng đô thị văn minh.

Đồng thời, chú trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nhân lực có tay nghề và chất lượng, đáp ứng yêu cầu phát triển KT-XH. Bên cạnh đó, huy động mọi nguồn lực thực hiện có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội…

Xác định năm 2019 là năm mang ý nghĩa quyết định để huyện thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ, vì thế, các cấp ủy Đảng trên địa bàn huyện đã tập trung rà soát, nỗ lực thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu phát triển KT-XH năm 2019 và cả nhiệm kỳ.

Đồng thời, tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, phương thức lãnh đạo của các cấp ủy; nâng cao chất lượng nội dung hoạt động của mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội gắn với việc thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các nghị quyết, chỉ thị của tỉnh, Trung ương góp phần xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh.

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Châu Thành Lê Phước Dũng nhấn mạnh: năm 2020, các Chi, Đảng bộ cơ sở huyện Châu Thành tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp. Trong đó, công tác chuẩn bị văn kiện đại hội và nhân sự cần được tiến hành song song và thực hiện đúng theo quy định, hướng dẫn của cấp trên.

Đặc biệt, nhân sự cấp ủy các cấp khóa mới phải được đánh giá, sàng lọc chặt chẽ, đúng quy trình, phải lấy phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, uy tín và hiệu quả công việc làm căn cứ để đánh giá cán bộ. Bên cạnh đó, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức cơ sở Đảng; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong các tầng lớp nhân dân; quan tâm lãnh đạo chặt chẽ việc thực hiện nhiệm vụ chính trị gắn với phát triển KT-XH; nhằm tạo sự thống nhất cao về ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ…

Chủ tịch UBND huyện Châu Thành Phan Văn Cường cho biết: “Xây dựng nông thôn mới là việc làm phù hợp với nguyện vọng và lợi ích của toàn dân. Nhờ xây dựng nông thôn mới, hệ thống giao thông từng bước hoàn chỉnh, đời sống của người dân nâng lên rõ rệt, dân trí nâng cao. Huyện Châu Thành nỗ lực, ra sức thi đua, quyết tâm đạt chuẩn “Huyện nông thôn mới” vào năm 2025”.

 

TRUNG HIẾU