Châu Thành xây dựng đời sống văn hóa

02/07/2018 - 07:43

 - Những năm qua, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH) trên địa bàn huyện Châu Thành phát triển sâu rộng, toàn diện và trở thành phong trào thi đua sôi nổi, lan tỏa đến mọi tầng lớp Nhân dân. Qua đó, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần Nhân dân, tạo động lực thúc đẩy việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh.

Trưởng phòng VH và Thông tin huyện Châu Thành Hồ Thị Mộng Thu cho biết: thời gian qua, phong trào “TDĐKXDĐSVH” được các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương quan tâm chỉ đạo thực hiện theo phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm” và cụ thể hóa các nội dung, chương trình hành động, phù hợp với tình hình thực tế. Đặc biệt, công tác quy hoạch xây dựng hệ thống thiết chế VH, thể thao và môi trường VH được quan tâm thực hiện. Huyện tích cực tuyên truyền, củng cố, duy trì và phát triển các danh hiệu “Gia đình VH”, “Ấp VH”, “Xã đạt chuẩn VH nông thôn mới”, “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn VH”, “Chợ trật tự, vệ sinh”… Đến nay, toàn huyện có 3 xã đạt chuẩn VH nông thôn mới (NTM); 39.048/41.311 hộ gia đình đạt chuẩn VH; 64/64 ấp VH; 158/189 cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp VH, chợ trật tự vệ sinh...

Phong trào đã thực sự phát triển cả chiều rộng lẫn chiều sâu, phát huy tích cực các giá trị tốt đẹp, từng bước ngăn chặn, đẩy lùi các tệ nạn xã hội, những hủ tục lạc hậu. Xuất hiện nhiều điển hình, gương “người tốt, việc tốt” trên các lĩnh vực, được tôn vinh. Nhiều gia đình VH đã trở thành điểm sáng, hạt nhân trong việc chuyển tải, giữ gìn các giá trị VH truyền thống của dân tộc. Nhiều điển hình cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đã tạo được hình ảnh đẹp về sự đoàn kết, dân chủ trong cơ quan, đơn vị góp phần tích cực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn.

Châu Thành xây dựng đời sống văn hóa

Đoàn viên, thanh niên lắp đặt đèn đường và pa-nô tuyên truyền trên tuyến đường nông thôn

Là một trong những địa phương có phong trào TDĐKXDĐSVH phát triển nổi bật trên địa bàn huyện, ngoài việc quan tâm xây dựng các thiết chế VH, chính quyền xã Vĩnh Thành còn quan tâm xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp. “Từ nhiều nguồn vận động, xã đã thực hiện thắp sáng hầu hết các tuyến đường chính trên địa bàn nhằm tạo điều kiện cho Nhân dân đi lại thuận tiện vào ban đêm, giảm tình trạng trộm cắp, cướp giật và tai nạn giao thông, đem lại vẻ mỹ quan cho bộ mặt NT” - Phó Chủ tịch UBND xã Vĩnh Thành Trương Hòa Lắm cho biết.

Huyện thường xuyên tổ chức các hoạt động VH, văn nghệ, thể dục - thể thao nhân các ngày lễ lớn của đất nước, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ VH, rèn luyện sức khỏe, tạo sân chơi vui tươi, giải trí, sinh hoạt lành mạnh cho Nhân dân. Ngoài ra, việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn huyện cũng chuyển biến tích cực từng bước đẩy lùi các tệ nạn, hủ tục lạc hậu. Công tác y tế, giáo dục được địa phương quan tâm, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho Nhân dân. Bên cạnh đó, các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương còn tổ chức nhiều lớp dạy nghề và tạo việc làm ổn định cho các lao động NT. Đồng thời, tích cực vận động nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; tăng cường ứng dụng thành tựu khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, góp phần tăng thêm thu nhập, nâng cao đời sống nông dân…

Các lĩnh vực kinh tế có nhiều chuyển biến tích cực, Nhân dân đoàn kết giúp nhau lao động sản xuất, diện mạo NT khởi sắc. Những năm qua, Châu Thành luôn là địa phương thực hiện hiệu quả công tác xã hội hóa, huy động sức dân chăm lo người nghèo; tích cực thực hiện các hoạt động an sinh xã hội. Từ đó, tạo mối quan hệ chặt chẽ giữa Đảng, chính quyền địa phương với quần chúng Nhân dân, góp phần giữ gìn bản sắc VH dân tộc, khơi dậy tinh thần “Tương thân, tương ái” trong dân.

Thời gian tới, huyện Châu Thành tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, thúc đẩy phong trào phát triển gắn với các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng NTM và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, bình xét các danh hiệu về VH phải đúng thực chất; kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp phát triển phong trào. Huyện đẩy mạnh công tác xã hội hóa VH, khai thác hiệu quả các thiết chế VH; thường xuyên tổ chức các hoạt động VH - văn nghệ, thể dục - thể thao, góp phần đáp ứng nhu cầu hưởng thụ VH, rèn luyện sức khỏe, tạo sân chơi lành mạnh cho Nhân dân…

TRUNG HIẾU