Chế Lan Viên - nhà thơ song hành cùng thời đại

19/06/2019 - 09:58

Ngày 19-6-2019 là tròn 30 năm ngày mất nhà thơ Chế Lan Viên (1989-2019). Ông là một nhà thơ tài năng, người có công đầu trong việc tạo dựng nên khuôn mặt và tầm vóc thơ Việt Nam hiện đại.

A A

Theo Báo Tin Tức