Chi cục Thuế khu vực Chợ Mới - Phú Tân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu thuế ngân sách nhà nước

16/04/2021 - 04:35

 - Năm 2020 và trong quý I-2021, Chi cục Thuế khu vực Chợ Mới - Phú Tân (An Giang) thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, tác động đến tình hình kinh tế - xã hội, tình hình thu ngân sách gặp không ít khó khăn. Với tinh thần quyết tâm, đơn vị tập trung triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp quản lý thuế, tập trung tháo gỡ sản xuất - kinh doanh, Chi cục Thuế đã thực hiện hoàn thành nhiệm vụ công tác thuế, đạt nhiều kết quả nổi bật.

A A

Chi cục trưởng Chi cục Thuế khu vực Chợ Mới - Phú Tân Nguyễn Đức Dũng cho biết: “Năm 2020, tổng thu thuế, phí, lệ phí và thu khác ngân sách 312,443 tỷ đồng, đạt 137% so dự toán năm, đạt 131% so chỉ tiêu, bằng 111% so cùng kỳ. Số thu nội địa không kể tiền sử dụng đất, xổ số được 271,515 tỷ đồng, đạt 124% so dự toán năm, đạt 121% so chỉ tiêu, bằng 125% so cùng kỳ.

Trong đó, huyện Chợ Mới tổng thu thuế, phí, lệ phí và thu khác ngân sách 205,593 tỷ đồng, đạt 145% so dự toán năm, đạt 137% so chỉ tiêu phấn đấu, bằng 127% so cùng kỳ. Số thu nội địa không kể tiền sử dụng đất, xổ số được 188,279 triệu đồng, đạt 137% so dự toán năm, đạt 131% so chỉ tiêu, bằng 129% so cùng kỳ. Huyện Phú Tân tổng thu thuế, phí, lệ phí và thu khác ngân sách 106,850 tỷ đồng, đạt 123% so dự toán năm, đạt 120% so chỉ tiêu, bằng 90% so cùng kỳ. Số thu nội địa không kể tiền sử dụng đất, xổ số được 83,235 tỷ đồng, đạt 102% so dự toán năm, đạt 102% so chỉ tiêu phấn đấu, bằng 116% so cùng kỳ”.

Để đạt kết quả đó, ngành thuế khu vực Chợ Mới - Phú Tân thực hiện nhiều giải pháp quyết liệt, như: tăng cường thanh, kiểm tra thuế; thực hiện chuyên đề chống thất thu. Tại huyện Chợ Mới tổ chức rà soát, đối chiếu dữ liệu cá nhân kinh doanh với cơ quan cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh để đồng nhất dữ liệu, thống nhất số lượng người nộp thuế đưa vào quản lý thuế kịp thời. Thường xuyên phối hợp UBND các xã, thị trấn theo dõi, rà soát những hộ mới kinh doanh kịp thời đưa vào quản lý thuế.

Hỗ trợ người nộp thuế tại Chi cục Thuế khu vực Chợ Mới - Phú Tân

Năm 2020 đã rà soát, đối chiếu đưa vào quản lý thuế 318 hộ, tương ứng với số thuế 353 triệu đồng; 63 hộ dưới ngưỡng nộp thuế. Phối hợp tốt với tổ công tác chống thất thu tại các xã, thị trấn để thu thuế đối với hoạt động thầu xây dựng. Qua đó đã thu được số thuế trên 1,1 tỷ đồng.

Tại huyện Phú Tân tổ chức thực hiện rà soát hộ kinh doanh mới phát sinh, hộ được cấp giấy phép kinh doanh đưa vào quản lý thuế 238 hộ, trong đó có thuế 160 hộ, số thuế 78 triệu đồng, 78 hộ nhỏ không chịu thuế. Phối hợp UBND xã, thị trấn tổ chức mời thầu xây dựng và chủ nhà kê khai nộp thuế đối với hoạt động thầu xây dựng nhà tư nhân theo danh sách cấp phép của Phòng Kinh tế - Hạ tầng cung cấp, đồng thời ra soát thu thuế đối với công trình tự xây dựng. Kết quả, tổng số thu năm 2020 số thuế 624 triệu đồng. Ngoài ra, thực hiện tốt công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế; cải cách, hiện đại hóa công tác thuế.

 Ông Dũng cho biết, quý I-2021, mặc dù dự báo còn rất nhiều khó khăn do tác động tiêu cực của dịch bệnh COVID-19, nhưng với tinh thần trách nhiệm cao của tập thể ban lãnh đạo đã tham mưu và đề xuất với Thường trực Huyện ủy, UBND huyện những giải pháp phối hợp cùng các ngành và UBND các xã, thị trấn tổ chức thực hiện kịp thời. Chi cục Thuế tăng cường đôn đốc công tác thu hồi nợ đọng của năm trước chuyển sang. Các đội có số thu thực hiện chỉ đạo tập trung thu phát sinh qua lập bộ hàng tháng phải đảm bảo đạt 90% số thuế phát sinh phải nộp, đó là tiêu chí làm cơ sở xét đánh giá mức độ hoàn thành để xét thi đua hàng tháng và quý. Lãnh đạo các đội có số thu có kế hoạch phân công cụ thể cán bộ công chức, viên chức trong đội thực hiện công tác thu hồi nợ, thường xuyên đôn đốc và theo dõi tiến độ thực hiện. Đôn đốc thu hồi nợ đọng; thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng về danh sách các hộ kinh doanh, người nợ thuế chây ỳ không chấp hành tốt nghĩa vụ nộp thuế...

Để thực hiện đạt chỉ tiêu, đơn vị đã đề ra nhiều giải pháp trọng tâm: bám sát sự chỉ đạo, điều hành của UBND huyện để chủ động triển khai thực hiện, trong đó tập trung các giải pháp liên quan đến thuế, như: tăng cường chất lượng công tác kiểm tra, chống thất thu, buôn lậu, gian lận thương mại, quản lý chặt chẽ giá tính thuế. Triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp quản lý thu, theo dõi chặt chẽ tiến độ thu ngân sách, đánh giá, phân tích cụ thể từng địa bàn, từng khu vực, từng sắc thuế, tổng hợp báo cáo kịp thời kết quả thu. Qua đó, xác định các nguồn thu còn tiềm năng, các lĩnh vực, loại thuế còn thất thu để kịp thời đề xuất các giải pháp quản lý hiệu quả, kiến nghị với UBND huyện chỉ đạo các ngành, các cấp ở địa phương cùng phối hợp cơ quan thuế tăng cường quản lý thu, đẩy mạnh các biện pháp chống thất thu ngân sách.

Cùng với tăng cường kiểm tra, giám sát công tác quản lý kê khai thuế đối với người nộp thuế, đảm bảo 100% các tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất - kinh doanh trên địa bàn đều được đưa vào diện quản lý và kê khai nộp thuế. Theo dõi sát tình hình hoạt động của các doanh nghiệp trọng điểm, kiểm tra chống thất thu thuế, quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế; tổ chức tốt công tác điều tra khảo sát doanh thu lập bộ thuế hộ kinh doanh năm 2021... đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước, phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán thu nội địa năm 2021 được UBND tỉnh và huyện giao ở mức cao nhất.

Năm 2021, chỉ tiêu tỉnh giao Chi cục Thuế khu vực Chợ Mới- Phú Tân là 211 tỷ đồng, huyện giao 236 tỷ đồng. Riêng Chợ Mới chỉ tiêu tỉnh giao là 136 tỷ đồng, huyện giao 151 tỷ đồng. Chi cục phấn đấu hoàn thành và vượt tăng tối thiểu 5% so chỉ tiêu.

Bài, ảnh: HẠNH CHÂU