Chủ tịch nước tiếp các trưởng đoàn dự Đại hội ASOSAI lần thứ 14

19/09/2018 - 19:21

Chiều 19-9, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã có buổi tiếp Trưởng đoàn các Cơ quan kiểm toán tối cao châu Á nhân dịp sang Việt Nam dự Đại hội các Cơ quan Kiểm toán tối cao châu Á (ASOSAI) lần thứ 14.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang với các đại biểu. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)

Tại buổi tiếp, Tổng Kiểm toán Nhà nước Việt Nam Hồ Đức Phớc báo cáo với Chủ tịch nước Trần Đại Quang về chương trình của Đại hội ASOSAI lần thứ 14. Các đại biểu quốc tế bày tỏ đánh giá cao công tác chủ trì đại hội của nước chủ nhà Việt Nam, cùng các nội dung và chủ đề của Đại hội.

Trải qua 40 năm phát triển, từ 11 thành viên ban đầu khi mới thành lập, đến nay với 46 thành viên, SOSAI đã, đang và sẽ không ngừng phấn đấu trở thành tổ chức khu vực kiểu mẫu của tổ chức các Cơ quan kiểm toán tối cao quốc tế (INTOSAI) với mục tiêu gia tăng giá trị và lợi ích cho các cơ quan kiểm toán tối cao thành viên trong cộng đồng ASOSAI. 

Kiểm toán Nhà nước Việt Nam được lựa chọn là nước chủ nhà đăng cai Đại hội ASOSAI 14 - một sự kiện hết sức quan trọng được tổ chức 3 năm một lần với sự tham dự của 46 cơ quan kiểm toán tối cao ở châu Á và 15 tổ chức quốc tế.

Đại hội ASOSAI 14 diễn ra từ ngày 19 đến 22-9-2018, với chủ đề “Kiểm toán môi trường vì sự phát triển bền vững.”

Thay mặt Nhà nước và nhân dân Việt Nam, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhiệt liệt chào mừng các Đoàn đại biểu quốc tế đến Việt Nam tham dự Đại hội ASOSAI lần thứ 14 đúng vào dịp kỷ niệm 40 năm ra đời Hiến chương ASOSAI.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đánh giá cao ASOSAI, tổ chức các cơ quan kiểm toán tối cao của 46 quốc gia châu Á và là một trong bảy nhóm làm việc của Tổ chức quốc tế các cơ quan kiểm toán tối cao, đã ngày càng lớn mạnh, luôn đi đầu trong lĩnh vực kiểm toán công, quản trị công, có những đóng góp to lớn đối với sự phát triển của cộng đồng các cơ quan kiểm toán tối cao khu vực và quốc tế, cũng như từng cơ quan kiểm toán tối cao thành viên, trong đó có cơ quan Kiểm toán Nhà nước Việt Nam. Đến nay, giá trị cốt lõi “Chuyên nghiệp, Hợp tác, Đồng đều, Sáng tạo” của ASOSAI vẫn còn nguyên giá trị.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang cảm ơn ASOSAI đã tin tưởng giao Kiểm toán Nhà nước Việt Nam đăng cai tổ chức Đại hội ASOSAI lần thứ 14 và giữ vai trò Chủ tịch ASOSAI nhiệm kỳ 2018-2021; cảm ơn sự giúp đỡ tích cực, có hiệu quả của ASOSAI đối với Việt Nam; đánh giá cao vai trò ngày càng quan trọng của các cơ quan kiểm toán tối cao trong sự phát triển bền vững của quốc gia và khu vực thông qua giám sát hoạt động quản lý, sử dụng nguồn lực, góp phần bảo đảm minh bạch, nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách và tài sản công của các quốc gia. 

Chủ tịch nước Trần Đại Quang nêu rõ, các quốc gia ngày càng đánh giá cao vai trò quan trọng của các cơ quan kiểm toán tối cao trong việc tăng cường quản trị và trách nhiệm giải trình, được thể hiện rõ qua Nghị quyết Đại hội đồng Liên hợp quốc tháng 12-2011: “Tăng cường tính hiệu quả, trách nhiệm giải trình, tính hiệu lực và minh bạch của công tác quản lý hành chính công thông qua tăng cường năng lực các cơ quan kiểm toán tối cao.” Gần đây nhất, Liên hợp quốc đã khẳng định vai trò không thể thiếu của các cơ quan kiểm toán tối cao độc lập và có năng lực trong việc triển khai Chương trình nghị sự về phát triển bền vững đến năm 2030.

Đề cập đến thực tế tại Việt Nam, Chủ tịch nước Trần Đại Quang khẳng định, Kiểm toán Nhà nước đã có những đóng góp rất quan trọng trong hệ thống kiểm tra, kiểm soát tài chính công; địa vị pháp lý của Kiểm toán Nhà nước được quy định rõ trong Hiến pháp năm 2013 phù hợp với nội dung của Tuyên bố Lima của Tổ chức quốc tế các cơ quan kiểm toán tối cao. Qua hơn 24 năm xây dựng và phát triển, Kiểm toán Nhà nước Việt Nam đã khẳng định vị trí, vai trò ngày càng quan trọng, giúp Quốc hội giám sát hiệu quả việc quản lý, sử dụng ngân sách và tài sản công.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước Trần Đại Quang mong muốn INTOSAI và ASOSAI, cũng như các cơ quan thành viên đẩy mạnh hợp tác, thực hiện các sáng kiến và giải pháp hướng tới nền tài chính công ổn định, bền vững; thúc đẩy thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững thông qua các sáng kiến về kiểm toán môi trường; tăng cường trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, nhất là trong đào tạo, bồi dưỡng kiểm toán viên và hỗ trợ Kiểm toán Nhà nước Việt Nam tiếp tục thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, đồng thời hoàn thành tốt trọng trách là Chủ tịch ASOSAI nhiệm kỳ 2018-2021.

Theo VIETNAM+