Có sự chênh lệch giữa kết quả thi tốt nghiệp và điểm học bạ lớp 12

28/07/2021 - 08:47

Kết quả so sánh điểm thi và điểm học bạ lớp 12 ở các tỉnh, thành phố theo từng môn thi của các thí sinh cho thấy trung bình điểm thi tốt nghiệp của hầu hết các môn thấp hơn trung bình điểm học bạ lớp 12, riêng môn Giáo dục công dân thì cao hơn.

A A

Tối 27-7, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố báo cáo so sánh trung bình điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2021 và trung bình điểm học bạ lớp 12 theo từng môn của từng địa phương.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, về cơ bản trung bình điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2021 và trung bình điểm học bạ lớp 12 theo từng môn học có sự tương đồng và khoảng cách được thu hẹp hơn so với năm 2020. Nhiều môn ở nhiều tỉnh,thành phố có chênh lệch trên dưới 1 điểm. “Điều đó cho thấy việc dạy học và kiểm tra, đánh giá ở các trường phổ thông về cơ bản đáp ứng yêu cầu đánh giá đúng năng lực của học sinh, theo chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình” - Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết trong báo cáo kết quả gửi cho báo chí. 

Tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021. ẢNh: THUỶ NGUYÊN

Cụ thể, trung bình điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2021 của hầu hết các môn thấp hơn trung bình điểm học bạ lớp 12. Riêng môn Giáo dục công dân có điểm trung bình thi tốt nghiệp cao hơn điểm trung bình học bạ lớp 12 ở hầu hết các tỉnh/thành phố.

Đối với các môn có kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021 còn thấp, như Tiếng Anh, Lịch sử, mức chênh lệch giữa điểm học bạ và điểm thi có phần cao hơn các môn khác. “Điều đó có nghĩa, việc dạy học và kiểm tra, đánh giá trong trường phổ thông chưa tương đồng với thi tốt nghiệp THPT” – Bộ Giáo dục và Đào tạo nhận định và cho rằng, kết quả học tập môn Tiếng Anh và môn Lịch sử của học sinh còn hạn chế; quá trình kiểm tra, đánh giá các môn này trong trường phổ thông có phần "rộng" hơn. Đây là lý do dẫn tới độ chênh giữa trung bình điểm học bạ lớp 12 và trung bình điểm thi tốt nghiệp THPT môn Tiếng Anh, Lịch sử cao hơn các môn khác.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, từ kết quả thi tốt nghiệp THPT và đối sánh trung bình điểm thi với trung bình điểm học bạ lớp 12, với các môn, ở các địa phương có sự chênh lệch lớn cần tiếp tục điều chỉnh việc dạy học để nâng cao chất lượng. Đồng thời, Sở Giáo dục và Đào tạo và các trường phổ thông trên địa bàn tỉnh đó cần điều chỉnh việc kiểm tra, đánh giá trong quá trình dạy học bảo đảm sát hơn với năng lực của học sinh.

Theo HOA LÊ (Báo Nhân Dân)