Công bố cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh An Giang

20/10/2021 - 19:37

 - Chiều 20-10, Giám đốc Sở Y tế An Giang Trần Quang Hiền đã ký Quyết định 1523/QĐ-SYT công bố cấp độ dịch COVID-19 để áp dụng các biện pháp hành chính “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” trên địa bàn tỉnh An Giang. Cụ thể như sau:

A A

* Đối với cấp xã:

- Cấp độ 1:

Nguy cơ thấp (vùng xanh), gồm 12 đơn vị: phường Mỹ Xuyên (TP. Long Xuyên); xã Vĩnh An (huyện Châu Thành); thị trấn Phú Mỹ (huyện Phú Tân); phường Long Hưng, phường Long Sơn và các xã: Phú Vĩnh, Châu Phong, Long An, Phú Lộc (TX. Tân Châu); thị trấn An Phú, thị trấn Long Bình, xã Khánh An (huyện An Phú).

- Cấp độ 2 :

 Nguy cơ trung bình (vùng vàng), gồm 124 đơn vị.

- Cấp độ 3:

 - Nguy cơ cao (vùng cam) gồm 12 đơn vị: các xã Phú An, Phú Bình, Phú Hưng, Phú Thành, Phú Thọ (huyện Phú Tân); phường Long Thạnh, phường Long Phú, xã Tân Thạnh (TX. Tân Châu); xã An Phú, thị trấn Nhà Bàng (huyện Tịnh Biên); xã An Thạnh Trung, xã Tấn Mỹ (huyện Chợ Mới).

- Cấp độ 4:

- Nguy cơ rất cao (vùng đỏ) gồm 8 đơn vị: các xã Hòa Lạc, Long Hòa, Phú Lâm, Phú Thạnh (huyện Phú Tân); xã Long Kiến, xã Long Điền B, thị trấn Mỹ Luông (huyện Chợ Mới); xã Thới Sơn (huyện Tịnh Biên).

* Đối với cấp huyện:

- Cấp độ 1 :

Nguy cơ thấp (vùng xanh): 0.

- Cấp độ 2 :

 Nguy cơ trung bình (vùng vàng): 8 đơn vị.

- Cấp độ 3:

 - Nguy cơ cao (vùng cam) gồm 3 đơn vị : huyện Phú Tân, huyện Chợ Mới và TX. Tân Châu.

- Cấp độ 4 :

- Nguy cơ rất cao (vùng đỏ): 0.

* Đối với cấp tỉnh:

Cấp độ 2:

Nguy cơ trung bình (vùng vàng).

HỮU HUYNH