Công đoàn ngành y tế An Giang tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ Công đoàn

16/09/2020 - 10:03

 - Sáng 16-9, Công đoàn ngành y tế An Giang khai mạc lớp bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ Công đoàn cho các cán bộ Công đoàn cơ sở trực thuộc.

A A

Trong 2 ngày (16 và 17-9), cán bộ Công đoàn được triển khai 4 chuyên đề, gồm: công tác thi đua khen thưởng trong hệ thống Công đoàn; công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiểm tra tài chính Công đoàn; triển khai Điều lệ Công đoàn Việt Nam và hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII; nội dung, phương pháp hoạt động của cán bộ Công đoàn, công tác tổ chức và nội dung hoạt động của tổ chức Công đoàn.

Lớp học nhằm nâng cao trình độ, kỹ năng nghiệp vụ, phương pháp hoạt động giúp cán bộ cơ sở đáp ứng yêu cầu thực tiễn, nhất là thực hiện những nhiệm vụ, mục tiêu Công đoàn Việt Nam và Liên đoàn Lao động tỉnh đặt ra trong nhiệm kỳ 2018-2023

MỸ HẠNH