Công nhân, viên chức, lao động tiên phong trong các phong trào thi đua yêu nước

27/07/2020 - 05:45

 - Hôm nay 27-7, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) tỉnh lần thứ V (giai đoạn 2020-2025) và tổng kết Nghị quyết số 6b/NQ-BCH về “Công tác vận động nữ CNVCLĐ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, Chỉ thị số 03/CT-TLĐ về “Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua giỏi việc nước, đảm việc nhà” (giai đoạn 2010-2020). Có 143 đại biểu đại diện trên 100.000 đoàn viên, CNVCLĐ toàn tỉnh là những cá nhân, tập thể tiêu biểu, tiên phong trong các phong trào thi đua về dự và được vinh danh.

A A

5 năm qua, thông qua các phong trào thi đua yêu nước đã tạo sức lan tỏa trong đời sống xã hội, xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân xuất sắc trong lao động sáng tạo, nghiên cứu ứng dụng khoa học - công nghệ phục vụ công tác chuyên môn. Giai đoạn 2015-2020, trong thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, toàn tỉnh có 4.154 công trình có tổng giá trị trên 10.400 tỷ đồng; 19.738 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, giải pháp quản lý mang lại giá trị làm lợi trên 16 tỷ đồng; 349 đề tài nghiên cứu khoa học, 47 dự án, mô hình nghiên cứu ứng dụng, đổi mới công nghệ được công nhận, có giá trị làm lợi trên 176 tỷ đồng.

Hàng năm, LĐLĐ tỉnh tăng cường công tác lãnh, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng trong hệ thống. Các phong trào thi đua gắn với yêu cầu nhiệm vụ trọng tâm và luôn hướng đến việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, kế hoạch sản xuất của doanh nghiệp, thu hút được sự hưởng ứng tích cực, tự giác của lực lượng CNVCLĐ tỉnh. Bên cạnh đó, phong trào thi đua của các LĐLĐ huyện, thị xã, thành phố, công đoàn ngành, công đoàn các khu công nghiệp và công đoàn cơ sở trực thuộc tỉnh có những tiến bộ, nhiều hình thức đa dạng, phong phú, bám sát nhiệm vụ chính trị được giao, gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, từng bước khắc phục tính hình thức trong thi đua.

Các đơn vị ký kết giao ước thi đua năm 2020

Các cấp công đoàn đã có nhiều hình thức thực hiện lồng ghép việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với các phong trào thi đua và hoạt động công đoàn. Từ năm 2016 đến năm 2020, công đoàn đã tuyên dương hàng trăm tập thể và cá nhân là những tấm gương sáng về “Người tốt, việc tốt”, duy trì và nhân rộng nhiều mô hình ý nghĩa, như: mô hình dân vận khéo “Nụ cười và lời chào công sở”, thực hành tiết kiệm “Giảm bữa ăn sáng” hỗ trợ đối tượng nghèo của LĐLĐ TP. Long Xuyên; mô hình “Sưu tầm các bài viết, tranh, ảnh về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tại Trường Chính trị Tôn Đức Thắng giúp cán bộ, giảng viên Khoa lý luận cơ sở có thêm nguồn tư liệu quý giá về Bác để phục vụ giảng dạy hiệu quả đối với các môn học liên quan đến đạo đức, tư tưởng và phong cách Hồ Chí Minh…

Từ năm 2015 đến nay, toàn tỉnh có trên 130.400 lượt nữ CNVCLĐ đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, trên 96.700 lượt đoàn viên nam được công nhận danh hiệu “Giỏi việc nước, chia sẻ việc nhà”. Các phong trào thi đua “Xanh - sạch - đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động”, phong trào văn hóa - thể thao; thi đua liên kết phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và phát triển nông thôn gắn với thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” tác động mạnh mẽ, thu hút đoàn viên, CNVCLĐ tích cực tham gia với những công trình, phần việc, mô hình thiết thực trị giá hàng tỷ đồng.

Một trong những kinh nghiệm triển khai phong trào thi đua hiệu quả được LĐLĐ tỉnh đúc kết trong giai đoạn vừa qua là mục tiêu, nội dung các phong trào thi đua phải được cụ thể hóa, phù hợp với thực tế tổ chức và hoạt động của các địa phương, đơn vị, doanh nghiệp. Gắn công tác thi đua, khen thưởng với việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của tổ chức công đoàn, lấy việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đơn vị và sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp là mục tiêu, động lực quan trọng để tổ chức thực hiện phong trào. Cùng với đó, phải coi trọng việc đăng ký thi đua, tổ chức thi đua, sơ kết, tổng kết, tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc; chú trọng công tác phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng những điển hình tiên tiến.

5 năm qua, LĐLĐ tỉnh đã xét khen thưởng 120 cờ thi đua xuất sắc toàn diện, 5.750 bằng khen tập thể và cá nhân. Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khen thưởng 45 cờ thi đua, 110 bằng khen tập thể, 100 bằng khen cá nhân, 50 bằng lao động sáng tạo, 2 công nhân lao động đạt giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh và Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng 227 bằng khen cá nhân. Riêng tập thể LĐLĐ tỉnh hàng năm đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, liên tục từ năm 2015 đến nay được UBND tỉnh An Giang tặng bằng khen và Cờ thi đua dẫn đầu Khối MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; năm 2017 và 2019 đạt thành tích toàn diện dẫn đầu Cụm thi đua LĐLĐ các tỉnh ĐBSCL và đã được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua về thành tích tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thi đua và thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

MỸ HẠNH

 

Liên kết hữu ích