Cục Hải quan An Giang: Xây dựng lực lượng hiện đại, chính quy, chuyên nghiệp

10/07/2020 - 04:13

 - 5 năm qua (2015-2020), Cục Hải quan An Giang (HQAG) đã thực hiện nghiêm túc, hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị được Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan và UBND tỉnh giao; tạo thuận lợi cho hoạt động đầu tư, sản xuất - kinh doanh và xuất, nhập khẩu trên địa bàn. Đơn vị tiếp tục phát triển vững mạnh, toàn diện, nâng cao vị thế, đóng góp quan trọng vào việc xây dựng ngành hải quan hiện đại, chính quy, chuyên nghiệp, cũng như đảm bảo tình hình an ninh chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

A A

Theo Cục trưởng Cục HQAG Trần Quốc Hoàn, trong 5 năm qua, Cục HQAG đã thu nộp ngân sách nhà nước 1.105/636,5 tỷ đồng (đạt 173,6% tổng dự toán 5 năm). Đặc biệt, năm 2019 số thu ngân sách nhà nước đạt 506/176,5 tỷ đồng (đạt 287% chỉ tiêu dự toán năm). Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu đạt hơn 5.311 triệu USD.

Đặc biệt, Cục HQAG luôn có nhiều đổi mới, sáng tạo, đạt nhiều kết quả trong đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới. Kết quả, từ năm 2015 - 2019, đơn vị đã phát hiện 662 vụ buôn lậu và vi phạm thủ tục hành chính, tổng giá trị trên 42,7 tỷ đồng; đã khởi tố xử lý hình sự 8 vụ, trị giá gần 9,5 tỷ đồng.

Công tác cải cách hành chính, hiện đại hóa hải quan được chú trọng và đẩy mạnh; xây dựng tốt quan hệ đối tác hải quan - doanh nghiệp. Công tác thanh tra chuyên ngành, kiểm tra nội bộ; tài chính, đối ngoại văn phòng; quốc phòng - an ninh được tăng cường…

Bên cạnh đó, đơn vị luôn quan tâm đến công tác bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức. Nhờ đó, cán bộ, công chức Cục HQAG không ngừng được rèn luyện, trưởng thành, hình thành phong cách ứng xử, lề lối làm việc chuẩn mực, văn minh, lịch sự, bảo đảm tính chuyên nghiệp, minh bạch, hiệu quả trong thực thi công vụ, đáp ứng yêu cầu phục vụ người dân và doanh nghiệp...

Cán bộ, công chức Cục Hải quan An Giang phát huy truyền thống, đoàn kết, sáng tạo, quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ hàng năm

“Giai đoạn 2020-2025, trước bối cảnh của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và yêu cầu cải cách hiện đại hóa, đáp ứng yêu cầu cho hoạt động xuất, nhập khẩu, vai trò của ngành hải quan trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Toàn ngành phát huy truyền thống, sức mạnh đoàn kết, kỷ cương, liêm chính, sáng tạo, tập trung thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị hàng năm và xem đây là công việc trọng tâm của đơn vị” - ông Trần Quốc Hoàn cho biết.

Theo đó, cán bộ, công chức Cục HQAG tiếp tục triển khai các giải pháp thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, như: tạo thuận lợi cho hoạt động xuất, nhập khẩu, thúc đẩy giao lưu hàng hóa, thu hút đầu tư; góp phần bảo đảm an ninh trật tự, an ninh quốc gia. Tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, nhất là thực hiện tốt công tác lập hồ sơ điều tra cơ bản, rà soát các đối tượng thường xuyên qua lại biên giới có biểu hiện nghi vấn để đưa vào diện sưu tra.

Tăng cường công tác phối hợp tuần tra kiểm soát, đánh bắt các vụ buôn lậu, vận chuyển hàng hóa trái phép đạt hiệu quả. Tiếp tục thực hiện thủ tục hải quan trên hệ thống VNACCS/VCIS, Đề án thu nộp ngân sách điện tử 24/7, các chương trình, phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý hải quan.

Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức “vừa hồng, vừa chuyên”, có phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ, năng lực phát triển về mọi mặt, đủ sức đáp ứng được các yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 gắn với hiện đại hóa ngành hải quan để tăng năng lực cạnh tranh. Nâng cao ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm, tính nêu gương của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị; chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương của cán bộ, công chức.

Đặc biệt, thực hiện tốt quan hệ hợp tác hải quan - doanh nghiệp; thực hiện tốt công tác tuyên truyền, hỗ trợ cung cấp thông tin cho người khai hải quan, người nộp thuế. Qua đó, nhằm tạo môi trường thông thoáng, thuận lợi cho các hoạt động thương mại, phát triển du lịch, thu hút đầu tư nước ngoài, đảm bảo an ninh quốc gia, an toàn xã hội của tỉnh.

THU THẢO