Cuối tháng 9, mực nước đầu nguồn vẫn dưới báo động 1

05/09/2019 - 06:41

 - Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh cho biết, mực nước cao nhất tháng 9 tại các trạm trên địa bàn tỉnh có khả năng xuất hiện vào cuối tháng, ở mức thấp hơn từ 0,35-1,25m so cùng kỳ năm 2018.

A A

Dự báo ngày 30-9, mực nước cao nhất vùng đầu nguồn tại trạm Tân Châu (sông Tiền) đạt 3,3m, thấp hơn 0,2m so mức báo động 1 (BĐ1), Châu Đốc (sông Hậu) 2,85m (thấp hơn 0,15m so BĐ1). Ở vùng hạ lưu, mực nước ngày 30-9 tại trạm Chợ Mới (sông Tiền) khả năng đạt 2,4m (gần mức BĐ2), Long Xuyên (sông Hậu) 2,4m (gần mức BĐ3). Tại khu vực nội đồng Tứ giác Long Xuyên, mực nước tại Xuân Tô (kênh Vĩnh Tế) ngày 30-9 khả năng đạt 2,8m, Tri Tôn (kênh Tri Tôn) 1,8m (đều cách 0,2m so BĐ1).

Ở vùng thượng nguồn sinh lũ sông Mekong, mực nước thực đo ngày 4-9 ở trạm Pakse đã vượt mức BĐ1, trạm Kratie tương đương BĐ1, riêng các trạm Vientiane và Phnom Penh dưới mức BĐ1.

NGÔ CHUẨN