Đa dạng sân chơi thể thao

07/10/2020 - 06:27

 - 10 năm qua, phong trào thể dục - thể thao (TDTT) trên địa bàn tỉnh An Giang có bước phát triển mạnh mẽ cả về TDTT quần chúng và thể thao thành tích cao. Phong trào TDTT thu hút ngày càng đông các tầng lớp nhân dân tham gia luyện tập, từ thanh, thiếu niên, học sinh, sinh viên, công nhân, viên chức - lao động (CNVC-LĐ), lực lượng vũ trang đến người cao tuổi, từ thành thị đến nông thôn.

A A

Phong trào thể dục - thể thao thu hút đông đảo quần chúng nhân dân tham gia tập luyện

Phát triển thể thao thành tích cao

Công tác chỉ đạo phổ biến và phát triển TDTT đã được tỉnh triển khai bằng nhiều hình thức, ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, điều hành từ tỉnh đến các địa phương triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về TDTT. Công tác tuyên truyền được tiến hành thường xuyên, đa dạng bằng nhiều hình thức gắn với chào mừng các ngày lễ lớn đất nước trong năm, góp phần nâng cao sức khỏe để phục vụ học tập, lao động, sản xuất, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Để đáp ứng nhu cầu rèn luyện TDTT của nhân dân, cấp ủy Đảng và chính quyền trong tỉnh quan tâm đầu tư phát triển hạ tầng bảo đảm điều kiện về cơ sở vật chất và nhân lực phát triển TDTT. Công tác xã hội hóa hoạt động TDTT mang lại chuyển biến tích cực. Từ đó, góp phần nâng cao sức khỏe, thể lực, tạo không khí phấn khởi, cũng như xây dựng lối sống lành mạnh trong xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân và đáp ứng nhu cầu tập luyện TDTT của quần chúng nhân dân.

Hàng năm, từ tỉnh đến huyện, thị xã, thành phố tổ chức trên 280 giải thể thao, hội thao. Trong đó, cấp tỉnh tổ chức và đăng cai từ 25 - 35 giải thể thao, Đại hội TDTT tỉnh, hội thao khu vực, toàn quốc và quốc tế thu hút trên 35.000 lượt vận động viên (VĐV) tham dự. Các địa phương tổ chức từ 200 - 250 giải thể thao, hội thao, trong đó có các giải thể thao trong chương trình Đại hội TDTT 2 cấp, Hội khỏe Phù Đổng, Ngày hội Văn hóa - Thể thao và Du lịch dân tộc Chăm, Khmer... thu hút trên 65.000 lượt VĐV tham dự và đông đảo quần chúng nhân dân tham gia cổ vũ.

Đặc biệt, các hoạt động TDTT kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc, các sự kiện chính trị, lễ hội truyền thống của địa phương, tỉnh đã tạo không khí vui tươi, thiết thực, lành mạnh, bổ ích, góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho người dân, đẩy lùi các tệ nạn xã hội. Qua đó, số người tập luyện TDTT thường xuyên tiếp tục tăng hàng năm. Cụ thể, số người tập luyện TDTT thường xuyên trong tỉnh từ 29,5% (năm 2011) tăng lên 36,21% năm 2019 (vượt 0,56% kế hoạch 2019), ước năm 2020 đạt 36%; số hộ đạt tiêu chuẩn gia đình thể thao từ 26,8% (năm 2011) tăng lên 33,6% năm 2019 (vượt 0,4% kế hoạch 2019), ước năm 2020 là 34% số hộ.

Thể thao thành tích cao phát triển đúng theo quy hoạch phát triển của tỉnh, luôn hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ và kế hoạch đề ra, ổn định, chủ động về chuyên môn, đã tuyển chọn được VĐV năng khiếu, đào tạo huấn luyện và thi đấu được đầu tư đúng mức. Lực lượng huấn luyện viên có chất lượng xuất thân từ VĐV xuất sắc của tỉnh được đào tạo đại học, sau đại học và chuyên môn huấn luyện, nên đã nâng cao thành tích thể thao. Từ đó, vị thế của thể thao thành tích cao An Giang được nâng lên trên phạm vi khu vực và toàn quốc. Qua 3 kỳ Đại hội TDTT toàn quốc gần nhất, An Giang đạt hạng 8 và 2 lần hạng 6 toàn đoàn và 7 kỳ Đại hội TDTT ĐBSCL, An Giang luôn đạt hạng nhất toàn đoàn…

Thời gian tới, tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân về vị trí, vai trò của TDTT đối với việc nâng cao sức khỏe, thể lực, giáo dục đạo đức, nhân cách, lối sống và xây dựng đời sống văn hóa cơ sở. Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với công tác TDTT ở cơ sở. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa TDTT, phát triển nguồn nhân lực phát triển TDTT; đầu tư cơ sở vật chất, các hình thức dịch vụ hoạt động thể thao đáp ứng nhu cầu cho người tập. Bên cạnh đó, đa dạng hình thức, hợp tác khai thác các nguồn lực đầu tư sự nghiệp TDTT từ các tổ chức, cá nhân…

Bài, ảnh: TRUNG HIẾU