Đại học đầu tiên công bố điểm chuẩn

12/06/2018 - 20:21

Trường ĐH Quốc tế (ĐH Quốc gia TPHCM) vừa công bố điểm chuẩn trúng tuyển bằng kết quả kỳ thi kiểm tra năng lực diễn ra trong hai ngày 26, 27-5.

Điểm chuẩn năm nay của trường tăng hơn năm 2017. Các ngành có điểm chuẩn cao nhất gồm: Quản trị kinh doanh, Ngôn ngữ Anh, Logistic và quản lý chuỗi cung ứng 173 điểm. Tiếp đến là ngành Tài chính - ngân hàng 165 điểm; Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa và Toán ứng dụng (Kỹ thuật tài chính và Quản trị rủi ro) 162 điểm.

Điều kiện xét trúng tuyển theo kết quả kỳ kiểm tra năng lực của trường: Thí sinh có tổng điểm 2 môn thi (01 môn bắt buộc và 01 môn tự chọn) ≥120 điểm.

Điểm xét tuyển: Tổng điểm 2 môn thi không nhân hệ số (điểm thi theo thang điểm 100) cộng với điểm ưu tiên Khu vực và Đối tượng. Điểm ưu tiên được tính bằng 2/3 điểm ưu tiên khu vực, đối tượng theo quy định của Bộ GDĐT đối với từng mức điểm, sau đó quy đổi về thang điểm 100.

Thí sinh trúng tuyển được chọn theo tổng điểm xét tuyển từ cao xuống thấp cho đến khi tuyển đủ chỉ tiêu.

Điều kiện phụ để xét tuyển: Nếu nhiều thí sinh có điểm bằng nhau và khi chỉ tiêu đã hết thì Hội đồng Tuyển sinh sẽ xem xét tiêu chí phụ là điểm môn Toán, nếu vẫn tiếp tục có điểm môn Toán bằng nhau thì sẽ xem xét đến quá trình học phổ thông.

Dưới đây là điểm chuẩn cụ thể từng ngành:

Theo BẠCH DƯƠNG (Infonet)