Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Tri Tôn lần thứ IV năm 2024

10/07/2024 - 11:10

 - Ngày 10/7, UBND huyện Tri Tôn long trọng tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện lần thứ IV năm 2024. Trên tinh thần đoàn kết, đại hội đã thống nhất hiệp thương cử 30 đại biểu tham dự Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh An Giang năm 2024.

Các đại biểu tham dự đại hội

Các em học sinh tặng hoa Đoàn Chủ tịch Đại hội

Vụ phó Vụ công tác Dân tộc địa phương (Ủy ban dân tộc) Tào Việt Thắng; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nguyễn Tiếc Hùng; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Đặng Thị Hoa Rây; đại diện Ban Dân tộc tỉnh;  Huyện ủy, UBND huyện Tri Tôn; nguyên lãnh đạo Ủy ban Dân tộc; nguyên lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Tri Tôn, cùng 150 đại biểu đại diện cho cộng đồng các dân tộc thiểu số (DTTS) trên toàn huyện cùng tham dự.

Các đại biểu tham gia hiệp thương cử đoàn đại biểu huyện Tri Tôn tham dự Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh An Giang năm 2024

Đoàn đại biểu huyện Tri Tôn tham dự Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh An Giang năm 2024 ra mắt đại hội

Với tinh thần “Bình đẳng – Đoàn kết – Sáng tạo – Phát triển”, đại hội đã thông qua báo cáo công tác thực hiện chính sách dân tộc, công tác dân tộc, phát triển cơ sở hạ tầng, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới trong vùng đồng bào DTTS giai đoạn 2019-2024 và mục tiêu, giải pháp thực hiện giai đoạn 2024-2029; tham luận các nội dung: Vai trò của UBMTTQVN huyện trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; công tác vận động đồng bào DTTS tham gia xây dựng nông thôn mới; công tác dạy nghề, giải quyết việc làm trong vùng đồng bào DTTS; công tác chăm lo đào tạo nguồn nhân lực, thể chất cho học sinh là DTTS giai đoạn 2019-2024…

Phát biểu tại đại hội, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Đặng Thị Hoa Rây đề nghị Huyện ủy, UBND huyện, các ngành, địa phương tại huyện Tri Tôn tiếp tục khai thác tốt tiềm năng, lợi thế về kinh tế - xã hội nhằm chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào DTTS trên toàn huyện. Tăng cường lãnh, chỉ đạo thực hiện tốt 3 chương trình mục tiêu quốc gia, gồm: Chương trình xây dựng nông thôn mới, Chương trình giảm nghèo bền vững, Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi. Phát huy vai trò của các vị sư sãi, chức sắc, người có uy tín trong cộng đồng DTTS, nhằm tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, cùng xây dựng quê hương Tri Tôn ngày càng phát triển.

Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác dân tộc, thực hiện chính sách dân tộc tại huyện Tri Tôn, giai đoạn 2019-2024

THANH TIẾN