Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI (nhiệm kỳ 2020-2025): Bước vào ngày làm việc cuối cùng và bế mạc

25/09/2020 - 05:20

 - Hôm nay (25-9), dưới sự điều hành của Đoàn chủ tịch, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI (nhiệm kỳ 2020-2025) bước vào ngày làm việc cuối cùng. Đại hội sẽ nghe Đoàn Chủ tịch đại hội báo cáo kết quả phiên họp đầu tiên của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XI); bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng; báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp bổ sung các văn kiện của Trung ương và tỉnh; kết quả biểu quyết của đại hội về mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu 5 năm (2020-2025); thông qua Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 và bế mạc đại hội.

A A

Ngày 24-9, Đại hội đã thực hiện các nội dung: báo cáo kết quả phiên họp trù bị; thông qua báo cáo chính trị trình Đại hội XI Đảng bộ tỉnh; báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ (khóa X) và nghe các tham luận.

Đoàn Chủ tịch đại hội báo cáo về yêu cầu, tiêu chuẩn, số lượng, cơ cấu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI. Đại hội thảo luận và biểu quyết số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI. Đoàn Chủ tịch Đại hội đề cử danh sách nhân sự do Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa X chuẩn bị gồm 55 đồng chí. Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI gồm 48 đồng chí; lấy phiếu giới thiệu đồng chí Võ Thị Ánh Xuân tiếp tục tái cử Bí thư Tỉnh ủy. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XI) đã họp phiên đầu tiên để bầu Ban Thường vụ; bầu Bí thư, Phó Bí thư và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

THU THẢO