Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Khánh Hòa (nhiệm kỳ 2020 - 2025)

05/06/2020 - 15:11

 - Trong 2 ngày (4 và 5-6), Đảng bộ xã Khánh Hòa (Châu Phú, An Giang) tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ XV (nhiệm kỳ 2020 - 2025).

A A

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã Khánh Hòa (nhiệm kỳ 2020 - 2025) gồm 15 đồng chí. Đồng chí Hồ Thị Hồng Phướng tái đắc cử Bí thư Đảng ủy xã.

Nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng bộ xã Khánh Hòa đề ra mục tiêu kiện toàn, tinh gọn tổ chức bộ máy; nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, phát huy dân chủ và sức mạnh khối đại đoàn kết.
 
Cùng với đó, sẽ tổ chức lại sản xuất nông nghiệp theo hướng phát triển vườn cây ăn trái gắn với phát triển du lịch sinh thái vườn; chuyển đổi cây trồng vật nuôi theo mô hình chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.

Đồng thời, tranh thủ các nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn, khai thác tiềm năng về thương mại, dịch vụ; phấn đấu đến năm 2025 trở thành xã phát triển trong nhóm đầu của huyện và thực hiện hoàn thành các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao.

MỸ LINH