Đại hội Đảng bộ Quân sự huyện Châu Phú diễn ra thành công

26/05/2020 - 19:37

 - Trong 2 ngày (25 và 26-5), Đảng bộ Quân sự huyện Châu Phú (An Giang) tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ VII (nhiệm kỳ 2020-2025).

A A

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự huyện Châu Phú (nhiệm kỳ 2020-2025) gồm 6 đồng chí. Thượng tá Phạm Văn Thành, Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự huyện giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự huyện Châu Phú. Đồng thời, chỉ định đồng chí Trần Thanh Nhã, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự huyện theo quy định, giữ chức Bí thư Đảng ủy Quân sự huyện (nhiệm kỳ 2020-2025).

Nhiệm kỳ 2020-2025 Đảng bộ Quân sự huyện Châu Phú đề ra mục tiêu nâng cao năng lực, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ; đổi mới nội dung, phương pháp huấn luyện; xây dựng chính quy, chấp hành nghiêm pháp luật nhà nước, kỷ luật quân đội, quy định đơn vị… Phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu: 100% cán bộ có tinh thần trách nhiệm và hoàn thành các nhiệm vụ được giao, 95% hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; hoàn thành 100% kế hoạch huấn luyện cho các đối tượng; các nội dung kiểm tra 100% đạt yêu cầu, có 75% khá giỏi trở lên…

MỸ LINH