Đãi ngộ việc làm cho sinh viên xuất sắc và cán bộ khoa học trẻ

02/10/2018 - 07:53

 - UBND tỉnh vừa có công văn yêu cầu các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện công văn của Bộ Nội vụ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ.

Theo đó, các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi điều chỉnh chính sách quy định tại Điều 1 Nghị định số 140/2017/NĐ-CP căn cứ chức năng, quyền hạn cần triển khai Nghị định 140 đến cán bộ, người lao động thuộc thẩm quyền quản lý để nắm chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ; xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ trẻ đến năm 2020; căn cứ vào tình hình thực tế của các cơ quan, địa phương đề xuất UBND tỉnh xem xét, bố trí thêm vị trí.

Trường Đại học An Giang chủ động phát hiện, lập danh sách sinh viên của trường tốt nghiệp đại học, đáp ứng tiêu chuẩn quy định tại Khoản 1, Điều 2 Nghị định số 140 gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ, UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) để xem xét đưa vào diện áp dụng chính sách. Sở Nội vụ hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện các chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên xuất sắc...

TRÚC PHA

 

Liên kết hữu ích