Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh: Đoàn kết, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2021

29/01/2021 - 06:52

 - “Năm 2020, Đảng ủy Khối và cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở đã đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, tập trung lãnh đạo cán bộ, đảng viên tích cực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, sản xuất - kinh doanh và công tác xây dựng Đảng; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích thiết thực chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng”- Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh An Giang Thái Minh Hiển cho biết.

A A

Nỗ lực vượt khó, đạt nhiều kết quả

Năm qua, mặc dù đối mặt với nhiều biến động của biến đổi khí hậu, hạn hán, xâm nhập mặn, dịch bệnh, nhất là dịch bệnh COVID-19. Song, với truyền thống đoàn kết, quyết tâm chính trị cao, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và các cấp ủy cơ sở đã có nhiều nỗ lực, tập trung lãnh đạo cán bộ, đảng viên tích cực thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, sản xuất - kinh doanh. Công tác xây dựng Đảng trong toàn Đảng bộ Khối tiếp tục được tăng cường toàn diện cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Điển hình là việc lãnh đạo tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp trong khối, Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh  (nhiệm kỳ 2020-2025). Chất lượng sinh hoạt các tổ chức cơ sở Đảng được nâng lên cả về nội dung, hình thức; việc đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên năm 2020 nghiêm túc, sát thực.

Tặng giấy khen cho 3 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở đạt danh hiệu “Trong sạch vững mạnh tiêu biểu” 5 năm liền 2016-2020

Thực hiện tốt việc đổi mới lề lối, phong cách làm việc theo hướng thiết thực, hiệu quả; tập trung nâng cao chất lượng việc quán triệt, triển khai chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của cấp ủy cấp trên. Tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thực hiện nghiêm trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp theo tinh thần Chỉ thị số 15 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh.

Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng ngày càng được tăng cường; ý thức tổ chức kỷ luật trong các tổ chức Đảng và đảng viên được nâng lên... Từ đó, đã phát huy được sức mạnh tổng hợp của các tổ chức cơ sở Đảng trong Đảng bộ Khối, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị, nhất là các chỉ tiêu về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và công tác xây dựng Đảng của tỉnh trong năm 2020.

Phấn đấu đạt, vượt các chỉ tiêu được giao

Với những kết quả trên, tại hội nghị tổng kết thực hiện công tác xây dựng Đảng năm 2020 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2021, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước đã ghi nhận, chúc mừng, biểu dương sự cố gắng của tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy Khối, cùng cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở trong Khối. “Phát huy những kết quả đạt được, năm 2021, cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở và toàn thể cán bộ, đảng viên các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong khối tiếp tục đoàn kết nhất trí, nâng cao tinh thần trách nhiệm, thể hiện tính tiên phong, gương mẫu, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng; tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh… để từng tổ chức cơ sở Đảng và mỗi đảng viên thật sự vững mạnh” - Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước đề nghị.

Theo đó, năm 2021 các cấp ủy trong khối tiếp tục phối hợp với lãnh đạo đơn vị chủ động nghiên cứu, xây dựng giải pháp phù hợp của từng ngành, đơn vị để triển khai thực hiện hiệu quả 3 khâu đột phá và 5 chương trình trọng điểm theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI. Đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường đầu tư - kinh doanh thuận lợi, thông thoáng để các doanh nghiệp, các nhà đầu tư ổn định sản xuất và phát triển. Đẩy mạnh ứng dụng các thành tựu khoa học - công nghệ, nhất là công nghệ số. Chủ động tham gia thực hiện phương châm “4 tại chỗ” trong phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, nhất là dịch bệnh COVID-19.

Tiếp tục tăng cường đổi mới, nâng cao chất lượng nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền và tổ chức thực hiện các nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy; tạo sự đồng thuận cao trong toàn Đảng bộ Khối trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị năm 2021 và các năm tiếp theo. Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII). Tăng cường nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng...

Thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên. Thường xuyên kiện toàn, điều động, luân chuyển, bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ chuyên trách Đảng ủy Khối phù hợp với năng lực, sở trường công tác. Tăng cường đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; thực hiện nghiêm túc Quy định số 101 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp… Qua đó tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đảng viên; phấn đấu hoàn thành đạt, vượt các chỉ tiêu được giao, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2021.

THU THẢO