Đảng bộ Trung tâm Y tế huyện Chợ Mới: Thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân

06/03/2020 - 05:02

 - Đảng bộ Trung tâm Y tế huyện Chợ Mới (An Giang) thành lập năm 2017, trên cơ sở sáp nhập 2 đơn vị Trung tâm Y tế và Bệnh viện Đa khoa huyện. Sau sáp nhập, Ban Chấp hành Đảng bộ Trung tâm Y tế nhiệm kỳ 2015-2020 đã kiện toàn tổ chức, hoàn thành sắp xếp đảng viên, chi ủy viên các chi bộ trực thuộc. Tổ chức, sắp xếp công việc linh động, khoa học, vừa đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ chính trị, vừa thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe, khám, chữa bệnh (KCB) cho nhân dân.

A A

Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Chợ Mới Trần Quốc Phú cho biết: "Nhiệm kỳ 2015-2020, thực hiện nghị quyết của Huyện ủy Chợ Mới và Nghị quyết Đảng bộ Trung tâm Y tế huyện Chợ Mới, tập thể Đảng bộ đã làm tốt chức năng là hạt nhân chính trị, lãnh đạo thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, lãnh đạo công tác chính trị tư tưởng, tổ chức cán bộ, kiểm tra giám sát, công tác đoàn thể.

Đặc biệt, trong tình hình dịch bệnh phát sinh, bệnh tật ngày càng đa dạng; chính sách bảo hiểm y tế (BHYT) thay đổi thường xuyên, số người tham gia BHYT ngày càng nhiều và nhu cầu KCB ngày càng cao, đòi hỏi Đảng bộ, cán bộ, viên chức trong đơn vị không ngừng phấn đấu, nâng cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và chuyên môn".

Đảng bộ Trung tâm Y tế huyện Chợ Mới có 8 chi bộ trực thuộc, với 148 đảng viên, đạt chuẩn về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, trong đó có 19 y, bác sĩ trình độ cao học. Các đơn vị trực thuộc gồm 4 phòng chức năng, 13 khoa, 2 phòng khám đa khoa khu vực và 18 trạm y tế xã, thị trấn. Hàng năm, thực hiện công tác tạo nguồn cán bộ, quy hoạch cán bộ trẻ, có đủ tiêu chuẩn, triển vọng… Công tác giáo dục chính trị tư tưởng được quan tâm thực hiện tốt.

Cán bộ, đảng viên, y, bác sĩ Đảng bộ Trung tâm Y tế huyện Chợ Mới tận tình khám, chữa bệnh cho nhân dân

Chợ Mới là huyện đông dân nhất tỉnh, tuy tần suất KCB tại các cơ sở y tế ngày càng tăng, nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ Trung tâm Y tế huyện Chợ Mới, các đơn vị, cán bộ, y, bác sĩ, nhân viên luôn đảm bảo đáp ứng thực hiện tốt nhu cầu KCB cho người dân, nhất là KCB BHYT, gia đình chính sách và trẻ em dưới 6 tuổi; kết hợp tốt việc điều trị bằng y học hiện đại với y học cổ truyền.

Từ năm 2015 đến nay, Trung tâm Y tế huyện Chợ Mới đã KCB cho gần 1,4 triệu lượt người, trong đó điều trị nội trú gần 64.500 lượt, công suất sử dụng giường bệnh từ 99,77%-117,20%/năm. Tỷ lệ hài lòng của người bệnh từ 82-93%. Nguồn thu từ KCB gần 108 tỷ đồng.

Đảng bộ Trung tâm Y tế huyện Chợ Mới còn thực hiện các hoạt động cộng đồng, đóng góp quỹ “An sinh xã hội", đóng góp cho bệnh nhân nghèo, hỗ trợ học phí hàng tháng cho học sinh khó khăn. Tổ chức 7 đợt phẫu thuật mắt miễn phí cho 456 lượt người nghèo, với tổng số tiền hơn 547 triệu đồng và 1 đợt tầm soát bệnh võng mạc cho 55 bệnh nhân đái tháo đường. Câu lạc bộ thầy thuốc tình nguyện khám, cấp phát thuốc miễn phí cho 3.500 lượt bà con nghèo tại các xã, tiền thuốc 81 triệu đồng từ nguồn vận động, tạo niềm tin yêu trong nhân dân.

Ông Trần Quốc Phú cho biết, nhiệm kỳ qua, đã hoàn thành việc sáp nhập, sắp xếp cơ cấu tổ chức các khoa/phòng và 18 trạm y tế xã, thị trấn. Thực hiện tinh gọn hệ thống y tế cơ sở để từng bước hoàn chỉnh mô hình trung tâm y tế huyện đa chức năng và sắp xếp lại cơ cấu tổ chức 2 trạm y tế và 2 phòng khám đa khoa khu vực.

Đội ngũ cán bộ trung tâm y tế được chuẩn hóa nghiệp vụ thường xuyên hàng năm qua đào tạo ngắn hạn, dài hạn, đáp ứng kịp thời chuyên môn nghiệp vụ. Tính đến nay, tỷ lệ bác sĩ đạt 1,47 bác sĩ/10.000 dân; số giường bệnh đạt 11,4 giường/10.000 dân; 100% xã đạt chuẩn quốc gia về y tế.

Đảng bộ Trung tâm Y tế huyện Chợ Mới còn lãnh đạo cán bộ, y, bác sĩ thực hiện 54 đề tài nghiên cứu khoa học, thực hiện 1.553 kỹ thuật lâm sàng, 274 kỹ thuật cận lâm sàng, 143 kỹ thuật vượt tuyến. Được chuyển giao, tiếp nhận và làm chủ những kỹ thuật mới từ Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang. Duy trì sinh hoạt khoa học - kỹ thuật hàng tháng, bình bệnh án, đơn thuốc để rút kinh nghiệm, khắc phục những sai sót trong quá trình chăm sóc và điều trị, từng bước nâng cao tay nghề cho đội ngũ cán bộ, viên chức và nâng cao chất lượng KCB. Triển khai nhiều biện pháp, tăng cường giám sát dịch tễ, phòng chống dịch bệnh, khống chế tốt, không để xảy ra các dịch bệnh lớn.

Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ Trung tâm Y tế huyện Chợ Mới thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII). Tổ chức các hội thi: “Học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và thực hiện quy tắc ứng xử”; “Tìm hiểu tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh - Chủ tịch Tôn Đức Thắng”... tạo sức lan tỏa rộng lớn.

Ông Trần Quốc Phú thông tin, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Trung tâm Y tế huyện Chợ Mới nỗ lực thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước. Phấn đấu giữ vững, duy trì danh hiệu Đảng bộ trong sạch vững mạnh, để có đủ năng lực lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Học tập, rèn luyện nâng cao y đức, chuyên môn, thực hiện tốt quy tắc ứng xử và kỹ năng giao tiếp, không gây phiền hà cho người bệnh.

Hoàn thiện cơ sở hạ tầng, trang thiết bị y tế, trình độ, chất lượng của đội ngũ cán bộ y tế, nhằm nâng cao chất lượng phòng bệnh, KCB để người dân được hưởng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tốt nhất, có điều kiện tiếp cận và sử dụng các dịch vụ y tế chất lượng.

Bài, ảnh: HẠNH CHÂU