Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp An Giang lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng

02/04/2024 - 15:18

 - Chiều 2/4, Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh An Giang Trần Thanh Nhã chủ trì Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối lần thứ 19, để sơ kết thực hiện nhiệm vụ quý I, triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý II/2024 và quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền. Phó Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy An Giang Phan Văn Cường và Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy An Giang Lê Hữu Nghị đã đến dự.

Quang cảnh hội nghị

Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh An Giang Trần Thanh Nhã kết luận hội nghị

Để thực hiện tốt nhiệm vụ trong quý II/2024, Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh An Giang Trần Thanh Nhã đề nghị các cấp ủy Đảng tiếp tục quan tâm, theo dõi tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị, hoạt động sản xuất- kinh doanh và công tác xây dựng Đảng, rà soát quy chế, quy trình hoạt động, công tác cán bộ…

Cùng với đó, đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong cán bộ, đảng viên theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) và Kết luận 21- KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị gắn với các kế hoạch của Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Đảng ủy Khối.

Đặc biệt, tiếp tục lan tỏa, nhân rộng gương “người tốt, việc tốt”, gương điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác Hồ, Bác Tôn; mỗi đảng viên là một tuyên truyền viên trên mạng. Lãnh, chỉ đạo tổ chức thực hiện hiệu quả các kế hoạch của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối; rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy, củng cố, kiện toàn cấp ủy cơ sở. Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình kiểm tra, giám sát; xây dựng “Chi bộ bốn tốt", “Đảng bộ cơ sở bốn tốt "…, góp phần thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao.

HẠNH CHÂU