Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường

02/12/2022 - 07:04

 - Kỳ họp thứ 10 (chuyên đề) HĐND tỉnh An Giang (khóa X), nhiệm kỳ 2021-2026 đã thông qua danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh An Giang.

A A

Theo đó, dịch vụ thuộc lĩnh vực môi trường, gồm các hoạt động: Quan trắc và phân tích chất lượng môi trường đất, nước, không khí và chất thải. Chương trình, kế hoạch quan trắc môi trường; quan trắc xâm nhập mặn. Nhiệm vụ, kế hoạch ứng phó, khắc phục sự cố môi trường và sự cố tràn dầu. Xây dựng quy chuẩn kỹ thuật môi trường; xây dựng, cập nhật bộ chỉ số môi trường; báo cáo công tác bảo vệ môi trường (BVMT). Điều tra, khảo sát và đánh giá về môi trường; lập báo cáo hiện trạng môi trường; chuyên đề về môi trường.

Các hoạt động liên quan đến bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học theo quy định pháp luật về đa dạng sinh học, BVMT: Điều tra, lập danh mục, đánh giá khả năng xâm nhập để có biện pháp phòng ngừa, kiểm soát loài ngoại lai xâm hại; điều tra, lập danh mục các vùng đất ngập nước; lập, điều tra, thống kê, kiểm kê, đánh giá và lập báo cáo hiện trạng về đa dạng sinh học; các hoạt động liên quan đến tiếp cận, chia sẻ lợi ích phát sinh từ việc sử dụng nguồn gen, tri thức truyền thống về nguồn gen… Thu gom, vận chuyển và xử lý: Chất thải nguy hại, rác thải sinh hoạt, bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng trên địa bàn tỉnh, xử lý bùn thải và nước rỉ rác...

Dịch vụ thuộc lĩnh vực đo đạc bản đồ và viễn thám, gồm: Thiết lập các điểm đo đạc cơ sở chuyên dùng. Thành lập bản đồ hành chính cấp huyện, bản đồ chuyên đề phục vụ mục đích chuyên dụng và các bản đồ khác thuộc ngành tài nguyên và môi trường. Đo đạc và bản đồ về địa giới hành chính theo quy định. Xây dựng, cập nhật, quản lý, quản lý thông tin, dữ liệu về đo đạc và bản đồ, địa giới hành chính. Đo đạc, thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500, 1/1.000. Xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia. Xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu viễn thám theo đề án, dự án.

Dịch vụ thuộc lĩnh vực đất đai, gồm: Lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất định kỳ. Thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất. Điều tra, đánh giá đất đai (điều tra, đánh giá về chất lượng đất, tiềm năng đất đai; điều tra thoái hóa đất; điều tra, đánh giá ô nhiễm đất; điều tra, phân hạng đất nông nghiệp; quan trắc giám sát tài nguyên đất; điều tra, đánh giá đất đai theo chuyên đề).

Điều tra thu thập thông tin xây dựng, điều chỉnh bảng giá các loại đất; xây dựng bản đồ giá đất; định giá đất cụ thể. Xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý đất đai; vận hành, quản lý cơ sở dữ liệu đất đai; chỉnh lý biến động cơ sở dữ liệu đất đai. Lập, chỉnh lý bản đồ địa chính.

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất; đăng ký biến động đất đai, chỉnh lý hồ sơ địa chính, cập nhật biến động đất đai theo quyết định của cấp thẩm quyền.

Dịch vụ thuộc lĩnh vực khoáng sản, gồm: Điều tra cơ bản về địa chất và tài nguyên khoáng sản. Điều tra, đánh giá tai biến địa chất, địa chất công trình, địa chất đô thị, địa chất môi trường, địa chất cảnh quan, công viên địa chất. Thăm dò khoáng sản theo yêu cầu của Chính phủ, UBND tỉnh. Thống kê, kiểm kê tài nguyên, trữ lượng khoáng sản. Đánh giá giá trị kinh tế các mỏ khoáng sản. Xây dựng chiến lược khoáng sản; quy hoạch khoáng sản; quy hoạch điều tra cơ bản về địa chất và khoáng sản; khu vực cấm, tạm cấm và khu vực dự trữ khoáng sản; khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản; khu vực đấu giá quyền thăm dò, khai thác khoáng sản.

Dịch vụ thuộc lĩnh vực tài nguyên nước và biến đổi khí hậu, gồm: Điều tra, đánh giá tài nguyên nước (đối với nguồn nước nội tỉnh, nguồn nước liên tỉnh trên địa bàn tỉnh); điều tra, đánh giá hiện trạng khai thác sử dụng tài nguyên nước; điều tra, đánh giá hiện trạng xả nước thải và khả năng tiếp nhận nước thải của nguồn nước. Khoanh định vùng cấm, hạn chế và đăng ký khai thác, sử dụng nước dưới đất; công bố dòng chảy tối thiểu; ngưỡng khai thác nước dưới đất. Lập, điều chỉnh danh mục hành lang bảo vệ nguồn nước; cắm mốc hành lang bảo vệ nguồn nước. Quan trắc, xây dựng hệ thống giám sát khai thác tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh; các hoạt động bảo vệ nguồn nước; phòng chống suy thoái, cạn kiệt nguồn nước, khắc phục hậu quả tác hại do nước gây ra ở nguồn nước nội tỉnh; xác định danh mục hồ, ao, đầm… không được san lấp.

Xác định và công bố dòng chảy tối thiểu trong sông hoặc đoạn sông đối với nguồn nước nội tỉnh. Xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu tài nguyên nước. Trám lấp giếng không sử dụng. Khảo sát, đo đạc, kiểm kê tài nguyên nước. Đo đạc, cảnh báo sạt lở hàng năm và đột xuất; khảo sát, đo đạc cơ sở dữ liệu địa hình đáy sông. Khảo sát, đánh giá nguyên nhân tạo hố xói và sạt lở; đề xuất phương án khắc phục, bảo vệ đường bờ bảo đảm an toàn cho khu vực. Xây dựng, cập nhật kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu của tỉnh An Giang.

HỮU HUYNH

 

ban-doc-quan-tam
phong-su-ky-su
an-ninh-trat-tu

Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới