Chào mừng Đại hội Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh An Giang, lần thứ VII (2020-2025):

Dấu ấn một nhiệm kỳ

19/06/2020 - 04:04

 - Trong 2 ngày 19 và 20-6, tại hội trường UBND tỉnh diễn ra Đại hội Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh An Giang. Đại hội có nhiệm vụ kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội VI (nhiệm kỳ 2015-2020); quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ 5 năm 2020-2025; kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh An Giang khóa VI. Đại hội sẽ tiến hành bầu Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh An Giang khóa VII, với những nhà báo tiêu biểu đủ phẩm chất và năng lực lãnh đạo thực hiện có hiệu quả phương hướng, nhiệm vụ của Hội Nhà báo Việt Nam theo tinh thần Chỉ thị số 43 ngày 8-4-2020 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới.

A A

Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động

Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh An Giang là tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp của những người làm báo tỉnh nhà. Đồng hành với sự phát triển của tỉnh, nhiệm kỳ 2015-2020, Hội Nhà báo tỉnh đã khẳng định được vai trò, vị thế của mình trong đời sống báo chí và xã hội. 5 năm qua, Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh An Giang đã tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tập hợp, đoàn kết đội ngũ người làm báo, góp phần tích cực đổi mới, phát triển nền báo chí cách mạng và công cuộc xây dựng quê hương, đất nước.

So với 5 năm trước, số lượng hội viên tăng từ 160 hội viên lên 203 hội viên, sinh hoạt tại Báo An Giang, Đài Phát thanh - Truyền hình An Giang, Tạp chí Thất Sơn. Chất lượng hội viên ngày càng được nâng cao, bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức tốt, bám sát thực tiễn, phản ánh sinh động, chân thực những chuyển biến mạnh mẽ và thành tựu trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh. Nhiều hội viên có nhiều tác phẩm báo chí đạt giải cao tại các giải báo chí Trung ương, khu vực, tỉnh… 1 hội viên là nghệ sĩ nhiếp ảnh đạt nhiều giải thưởng ảnh trong và ngoài nước.

Để góp phần nâng cao chất lượng tác phẩm báo chí, giúp đội ngũ phóng viên, nhà báo, hội viên có dịp gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong thực hiện nhiệm vụ, hàng năm, Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh An Giang, các chi hội tổ chức các chuyến đi thực tế sáng tác, “về nguồn”, thăm các di tích văn hóa - lịch sử... trong và ngoài tỉnh. Ngoài ra, Văn phòng Hội, Câu lạc bộ Nhà báo nữ còn tổ chức nhiều cuộc hội thảo, tọa đàm về nghiệp vụ báo chí, ôn lại truyền thống... góp phần tăng cường công tác giáo dục truyền thống cho hội viên, nhà báo.

Trong thời đại công nghệ thông tin bùng nổ như hiện nay, báo chí và truyền thông là một trong những lĩnh vực ứng dụng công nghệ nhanh nhạy nhất. Do đó, để nâng cao nghiệp vụ, phát triển và mở rộng năng lực sáng tạo, nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh An Giang phối hợp Ban Nghiệp vụ và Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí (Hội Nhà báo Việt Nam) và các chi hội đã tổ chức, cử người tham gia 26 lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí, với những nội dung thiết thực, cập nhật, nhất là về các kỹ năng làm báo hiện đại, chuyên nghiệp nhằm đáp ứng đòi hỏi của công chúng, với sự tham gia của 534 lượt cán bộ, phóng viên, hội viên, cộng tác viên...

Báo chí phát triển về quy mô, loại hình

5 năm qua, báo chí trong tỉnh phát triển mạnh cả về quy mô, loại hình, công nghệ, số lượng, chất lượng và hiệu quả xã hội. Các cơ quan báo chí trong tỉnh đã hội tụ nhiều loại hình báo chí, áp dụng công nghệ hiện đại trong hoạt động; không ngừng cải tiến nội dung và hình thức, tăng thêm số lượng phát hành, thời lượng phát sóng, đổi mới các chuyên mục… đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của nhiều đối tượng người đọc, người nghe, người xem.

Đồng thời, báo chỉ tỉnh nhà luôn thực hiện nghiêm túc sự lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng thông tin của Đảng, nhà nước; bám sát nhiệm vụ chính trị thông tin, tuyên truyền kịp thời, trung thực, toàn diện đời sống chính trị - kinh tế - xã hội của tỉnh, phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, nhanh chóng đưa các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước vào cuộc sống. Song song đó, báo chí đã góp phần chuyển giao các tiến bộ khoa học - kỹ thuật đến với người dân; nhân rộng gương người tốt, việc tốt trong hoạt động sản xuất - kinh doanh, trong các phong trào khuyến học, khuyến nông, các mô hình làm ăn kinh tế hiệu quả…

Theo Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh An Giang Tân Văn Ngữ, một trong những thành tựu đáng phấn khởi trong nhiệm kỳ qua chính là sự phát triển nhanh chóng, mạnh mẽ về số lượng, tốc độ và chất lượng của báo chí tỉnh nhà. Hệ thống báo chí, truyền thông trong tỉnh đã phát triển nhanh cả về đội ngũ, trình độ, loại hình, quy mô, phương tiện và kỹ thuật - công nghệ.

Đa số các nhà báo luôn tích cực bám sát địa bàn, thông tin nhanh, chính xác về tình hình thực tế đang diễn ra tại cơ sở, giúp chính quyền các cấp nắm bắt, kịp thời chỉ đạo, điều hành các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, làm tốt công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; thể hiện rõ tính tiên phong trong đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí… góp phần củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, nhà nước và chính quyền địa phương.

MINH THƯ