Đẩy mạnh tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp

05/03/2021 - 06:28

 - An Giang đang đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp (nhiệm kỳ 2021-2026).

A A

Cụ thể, tuyên truyền nội dung, những điểm mới trong công tác bầu cử của Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND năm 2015. Tuyên truyền tiêu chuẩn người ứng cử ĐBQH, đại biểu HĐND. Tuyên truyền quyền bầu cử và ứng cử của công dân, nghĩa vụ, trách nhiệm của cử tri trong công tác bầu cử; các hoạt động trong quá trình tiếp xúc cử tri; các quy định về trình tự, thể thức bầu cử...

Tập trung phản ánh sự lãnh, chỉ đạo của cấp ủy Đảng và chính quyền các cấp về công tác bầu cử; công tác chuẩn bị bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; các phương án chủ động ứng phó với những tình huống thiên tai diễn ra trong thời gian tiến hành bầu cử. Kết quả giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các khiếu nại, tố cáo của công dân, ngăn chặn mọi hành vi lợi dụng dân chủ, vi phạm pháp luật về bầu cử.

HẠNH CHÂU