Đoàn kết, quyết tâm, nỗ lực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2020

06/12/2019 - 13:55

 - Sau hai ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, ngày 6-12, Hội nghị Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh lần thứ 18 (khóa X) đã bế mạc.

A A

Đoàn kết, quyết tâm, nỗ lực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2020

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình làm rõ những vấn đề liên quan đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình đã làm rõ nguyên nhân những thành tựu, hạn chế trong quá trình chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Trong đó, có những vấn đề, như: chỉ tiêu trường đạt chuẩn quốc gia còn thấp; những hạn chế trong phát triển sản phẩm du lịch đặc trưng của tỉnh… Đồng thời, nêu cụ thể những giải pháp tháo gỡ khó khăn thực hiện đạt các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X (nhiệm kỳ 2015-2020) đã đề ra.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình, năm 2020, UBND tỉnh sẽ đổi mới công tác chỉ đạo điều hành. Trong đó, sẽ tích cực hỗ trợ các nhà đầu tư chiến lược triển khai các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh. Thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động các hợp tác xã nông nghiệp theo Đề án xây dựng hợp tác kiểu mới. Huy động nguồn lực thực hiện chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp…

Song song đó, UBND tỉnh sẽ chủ động làm việc với Chính phủ và các Bộ ngành Trung ương tranh thủ vốn ngân sách Trung ương, vốn ODA giai đoạn 2021 – 2025, để đầu tư, xây dựng các công trình trọng điểm của tỉnh, tạo động lực cho sự tăng trưởng và phát triển kinh tế - xã hội nhiệm kỳ 2020 - 2025; đồng thời tháo gỡ những khó khăn về cơ chế, chính sách đối với các dự án của các tập đoàn, doanh nghiệp lớn nhằm sớm được triển khai thực hiện… 

Đoàn kết, quyết tâm, nỗ lực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2020

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Ánh Xuân kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Ánh Xuân nhấn mạnh, trong năm 2019, dù gặp nhiều khó khăn, nhưng với sự chỉ đạo quyết liệt của các cấp, các ngành và sự đồng thuận của nhân dân, kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội cơ bản đã đạt được so kế hoạch đề ra.

Lần đầu tiên trong nhiệm kỳ, tỉnh đạt và vượt 13/13 chỉ tiêu kinh tế - xã hội, trong đó, chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế đạt 7,02% (cao nhất từ đầu nhiệm kỳ đến nay). Bên cạnh đó, môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh trở nên sôi động, khởi sắc hơn. Tỉnh đã triển khai được nhiều dự án và chuẩn bị triển khai một số dự án lớn để tạo chuyển biến, sự đột phá, động lực cho tỉnh phát triển trong thời gian tới…

Lĩnh vực văn hóa - xã hội và công tác an sinh xã hội phát triển đồng bộ với phát triển kinh tế; công tác xây dựng Đảng, vận động quần chúng, xây dựng hệ thống chính trị được tập trung thực hiện, đạt nhiều kết quả quan trọng, nhất là công tác sắp xếp, tổ chức bộ máy, chất lượng, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ công chức đã có bước nâng lên đáng kể.

Bên cạnh những thành tựu đạt được, Bí thư Tỉnh ủy cho rằng, An Giang vẫn còn những hạn chế, tồn tại, dù có khắc phục, nhưng còn chậm, hiệu quả chưa cao, như: tái cơ cấu nông nghiệp thiếu bền vững, sức cạnh tranh của hàng hóa nông sản chưa cải thiện rõ nét. Chất lượng, đóng góp của du lịch cho nền kinh tế vẫn còn thấp. Dù các ngành, các cấp có nỗ lực, song hạ tầng giao thông và tiếp cận đất đai vẫn là “điểm nghẽn” trong phát triển kinh tế. Chất lượng nguồn nhân lực xã hội vẫn chưa được cải thiện…

Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2020, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp, ngành, địa phương và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, ra sức thi đua, quyết tâm mạnh mẽ thực hiện thắng lợi nhiệm vụ. Theo đó, cần chủ động thi đua “nước rút” thực hiện, hoàn thành tốt các chỉ tiêu Đại hội nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra, nhất là các chỉ tiêu khó đạt và giữ vững các chỉ tiêu đã đạt; chuẩn bị, tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp và các sự kiện chính trị trong năm 2020.

Trước mắt, từ nay đến tết, tập trung chăm lo cho nhân dân vui xuân, đón tết vui tươi, an toàn, tiết kiệm và đảm bảo an sinh xã hội cho các đối tượng chính sách, nhất là hộ nghèo, khó khăn, vùng sạt lở, vùng sâu, vùng xa …, để tạo khí thế cho năm 2020 - năm có nhiều sự kiện chính trị và Đại hội Đảng các cấp.

Đồng thời, thực hiện tốt công tác sơ, tổng kết năm theo hướng dẫn của Trung ương, của ngành. Song song đó, việc kiểm điểm cuối năm của tổ chức Đảng, đảng viên, phải đảm bảo chất lượng, thời gian và thật sự nghiêm túc.

Từng cấp ủy Đảng rà soát lại các chỉ tiêu, nỗ lực thực hiện, để đạt được kết quả cao nhất có thể… Đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, ổn định tổ chức bộ máy, kiện toàn nhân sự chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nhằm tạo sự đồng thuận, niềm tin, đoàn kết trong nội bộ và lan tỏa trong nhân dân. Tăng cường giữ vững kỷ luật, kỷ cương trong Đảng thông qua công tác kiểm tra, giám sát…

Tại hội nghị, Ban Tuyên giáo, Ủy ban Kiểm tra, Ban Dân vận Tỉnh ủy… đã đánh giá những kết quả đạt được trong năm 2019 và đề ra những nhiệm vụ trọng tâm sẽ triển khai thực hiện năm 2020, nhằm tạo sự chuyển biến rõ rệt, tích cực trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Tin, ảnh: THU THẢO