Đồn Biên phòng Lạc Quới, Vĩnh Gia tăng cường phối hợp Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Tri Tôn

29/06/2022 - 16:36

 - Chiều 28/6, tại Đồn Biên phòng Lạc Quới (huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang), Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Tri Tôn và Đồn Biên phòng Lạc Quới, Đồn Biên phòng Vĩnh Gia tổ chức lễ ký kết phối hợp thực hiện các hoạt động, giai đoạn 2021-2025.

A A

Các đơn vị tăng cường phối hợp tuyên truyền những nội dung liên quan đến công tác xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, phổ biến các chính sách an sinh xã hội hiện nay, như: Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn, chính sách tín dụng, dạy nghề, bảo vệ trẻ em, bình đẳng giới; phòng, chống tệ nạn xã hội, tìm đồng đội; phối hợp tham gia thực hiện tốt chính sách xã hội và chính sách hậu phương quân đội…

Các nội dung phối hợp sẽ được cụ thể hóa theo sát thực tế từng địa bàn, phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng từng cơ quan, đơn vị cần thực hiện; thường xuyên kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả công tác phối hợp. Qua đó, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, nhân dân hiểu rõ và thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, nhất là bảo vệ an ninh biên giới và phòng, chống buôn lậu trên tuyến biên giới…

NGÔ CHUẨN