Đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp

14/12/2018 - 06:38

 - Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, ngành công thương đã chủ động và tích cực phối hợp các ngành, địa phương triển khai có hiệu quả nhiều giải pháp phát triển những lĩnh vực, ngành, nghề sản xuất - kinh doanh mà tỉnh có lợi thế; tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản xuất - kinh doanh, kích cầu dịch vụ và tiêu dùng nội địa, khai thác lợi thế xuất khẩu hàng hóa, thực hiện tốt công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả… Đồng thời, thực hiện nhiều biện pháp thu hút các nguồn lực đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản xuất - kinh doanh, xây dựng thương hiệu để nâng cao năng lực cạnh tranh.

A A

Giám đốc Sở Công thương Võ Nguyên Nam: “Đồng hành với nhà đầu tư, doanh nghiệp”

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, ngành công thương đã chủ động và tích cực phối hợp các ngành, địa phương triển khai có hiệu quả nhiều giải pháp phát triển những lĩnh vực, ngành, nghề sản xuất - kinh doanh mà tỉnh có lợi thế; tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản xuất - kinh doanh, kích cầu dịch vụ và tiêu dùng nội địa, khai thác lợi thế xuất khẩu hàng hóa, thực hiện tốt công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả… Đồng thời, thực hiện nhiều biện pháp thu hút các nguồn lực đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản xuất - kinh doanh, xây dựng thương hiệu để nâng cao năng lực cạnh tranh.

Với những nỗ lực đó, các chỉ tiêu phát triển của ngành giai đoạn 2016-2018 tiếp tục ổn định và tăng trưởng so cùng kỳ. Cụ thể, giá trị sản xuất công nghiệp đạt 86,9% so nghị quyết và tốc độ tăng trưởng bình quân trên 7%/năm (năm 2018 ước đạt 39.542 tỷ đồng, tăng 8,04% so năm 2017). Tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ ước năm 2018 là 102.701 tỷ đồng, tăng 11,07% so năm 2017; kim ngạch xuất khẩu đạt 2.410 triệu USD và tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 1,22%/năm (năm 2018 đạt 840 triệu USD, tăng 2,43% so năm 2017)...

Giám đốc Sở Công thương Võ Nguyên Nam cho biết: “Sở Công thương tiếp tục thực hiện công tác mời gọi đầu tư; tham mưu UBND tỉnh xây dựng và triển khai các chính sách hỗ trợ, mời gọi đầu tư phát triển cụm công nghiệp, hạ tầng thương mại, lĩnh vực năng lượng tái tạo, tiết kiệm năng lượng… thực hiện hiệu quả nhiều giải pháp tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác cải cách hành chính tại đơn vị, trọng tâm là thực hiện cắt giảm thời gian để giải quyết sớm và thông thoáng nhất cho nhà đầu tư, doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hành chính đáp ứng yêu cầu công tác cải cách hành chính về tăng cường hoạt động hỗ trợ nhà đầu tư, doanh nghiệp. Qua đó, góp phần nâng cao chỉ số PCI của tỉnh, tạo động lực quan trọng để thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Ngành công thương An Giang cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi và luôn đồng hành, thân thiện với người dân, doanh nghiệp, nhà đầu tư để tạo động lực cho sự phát triển của doanh nghiệp, nhà đầu tư và tỉnh nhà”.

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Lê Văn Phước: “Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư”

Đối với các chính sách ưu đãi đầu tư, An Giang vận dụng linh hoạt những chính sách của Trung ương theo hướng có lợi cho doanh nghiệp và phù hợp với quy định pháp luật, nhất là các chính sách ưu đãi về thuế, tiền thuê đất, hỗ trợ tín dụng. Tỉnh tạo mọi điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư có thể hoàn thành thủ tục sớm nhất để gia nhập thị trường, tiếp cận nguồn vốn, đáp ứng mặt bằng nhanh và nguồn nhân lực cho nhà đầu tư. Tính từ đầu nhiệm kỳ đến nay, toàn tỉnh thu hút 234 dự án, với tổng số vốn đăng ký 50.449 tỷ đồng (trong đó 6 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài, vốn đăng ký 228 tỷ đồng). So với cả giai đoạn 2011-2015, tăng 32 dự án (tăng 15,84%), tổng vốn đăng ký đầu tư tăng 100,64% (tăng 25.338 tỷ đồng). Nhiều dự án quy mô lớn đưa vào hoạt động trong các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp chế biến, phát triển đô thị… trở thành động lực thúc đẩy tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, góp phần tăng trưởng xuất khẩu, tăng thu ngân sách, giải quyết việc làm cho người lao động.

“Để thu hút các nguồn lực cho đầu tư phát triển, An Giang tiếp tục cải thiện mạnh mẽ hơn nữa môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính. Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ tiếp tục tham mưu UBND tỉnh, phối hợp các sở, ngành, địa phương thực hiện rà soát, cập nhật các thủ tục hành chính, đăng tải các thủ tục hành chính lên website, nơi giải quyết thủ tục hành chính của từng cơ quan liên quan. Triển khai đồng bộ các giải pháp về cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI). Nâng cao hiệu quả hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp, đồng hành, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động đầu tư; khai thác tốt nhất nội lực và thu hút tối đa ngoại lực cho đầu tư phát triển, xây dựng An Giang trở thành điểm đến tin cậy, hấp dẫn cho các nhà đầu tư”- ông Lê Văn Phước chia sẻ.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Sĩ Lâm: “Mời gọi doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp”

Để thu hút mời gọi các doanh nghiệp, tập đoàn lớn đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh, thời gian qua, ngoài nhiệm vụ phải xây dựng tổng thể ngành nông nghiệp đến năm 2020 và tầm nhìn 2030, quy hoạch các vùng chuyên canh sản xuất hàng hóa ứng dụng công nghệ cao đến năm 2025, kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng có giá trị gia tăng cao mang lợi thế của tỉnh và áp dụng tối đa các chính sách của Trung ương để hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tham mưu UBND tỉnh tìm kiếm, mời gọi và thuyết phục doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn. Đặc biệt, phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường, các địa phương triển khai có hiệu quả Đề án tạo quỹ đất, đáp ứng nhu cầu đầu tư của từng doanh nghiệp.

Qua đó, tỉnh đã thu hút được nhiều doanh nghiệp trong, ngoài tỉnh và nước ngoài đến tìm hiểu, ký biên bản ghi nhớ và đăng ký đầu tư, như: Tập đoàn Tân Long, Tập đoàn Việt Úc, Tập đoàn TH True Milk, Tập đoàn FLC, Tập đoàn Tiran (Israel), Tập đoàn Sunrice (Australia), Công ty TNHH Lộc Kim, Công ty Cổ phần Nam Việt, Công ty Cổ phần Gentraco…

Để phát huy tốt hơn nữa công tác thu hút, mời gọi doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu UBND tỉnh có giải pháp quyết liệt tiếp tục thu hút, mời gọi doanh nghiệp đầu tư. Theo đó, tiếp tục cải thiện mạnh mẽ hơn nữa môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy mạnh cải cách hành chính; đồng hành, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động đầu tư, sản xuất - kinh doanh. Thực hiện quy hoạch sản xuất gắn với doanh nghiệp và nhu cầu thị trường; đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ vào nông nghiệp; đổi mới hình thức tổ chức sản xuất ở địa phương; chủ động mời gọi, tạo quỹ đất, ưu tiên nguồn lực khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn. Tuyên truyền, quảng bá lợi thế điều kiện tự nhiên, kinh tế nông nghiệp, nguồn nhân lực và tính minh bạch, thủ tục hành chính và các chính sách của tỉnh hỗ trợ đầu tư nông nghiệp, nông thôn, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao góp phần thực hiện thắng lợi chương trình phát triển nông nghiệp của Tỉnh ủy.

Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Huỳnh Thành Danh: “Hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư giáo dục nghề nghiệp”

An Giang phấn đấu nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt ”Top” khá so với các tỉnh trong khu vực ĐBSCL, nên thu hút đông đảo lao động tham gia học nghề, nhất là lao động thuộc hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, người khuyết tật... tạo cơ hội cho người lao động có nhu cầu học nghề được tiếp cận các chương trình đào tạo nghề nghiệp, tiếp thu các công nghệ và kỹ thuật mới. Nâng cao chất lượng đào tạo một số nghề trọng điểm đạt trình độ quốc gia và cơ bản đạt chuẩn trong khu vực ASEAN; hình thành đội ngũ lao động lành nghề, phổ cập nghề, đào tạo thường xuyên cho người lao động. Qua đó, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh, chuyển dịch cơ cấu lao động, nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội, ổn định an ninh chính trị, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

 Để thu hút nhà đầu tư trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, An Giang triển khai chính sách hỗ trợ doanh nghiệp khi tham gia hoạt động, đầu tư lĩnh vực này được hưởng một số chính sách ưu đãi, như: miễn giảm tiền thuê đất, tiền sử dụng đất, thuế sử dụng đất; ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp; ưu đãi về thuế nhập khẩu. Khi doanh nghiệp đặt hàng đào tạo nghề cho lao động được hỗ trợ 100% chi phí đào tạo nghề; doanh nghiệp được chủ động tham gia xây dựng chương trình đào tạo, hướng dẫn thực hành trên dây chuyền công nghệ - thiết bị của đơn vị, đánh giá kết quả học tập cuối khóa để làm cơ sở cấp chứng chỉ cho người lao động sau khi hoàn thành khóa học và được hỗ trợ một phần chi phí tương ứng với sự tham gia của doanh nghiệp  trong quá trình đào tạo ở cấp trình độ cao đẳng, trung cấp.

Cắt giảm 20% thời gian giải quyết đối với 32 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp. Trong đó, thời gian thành lập các cơ sở giáo dục nghề nghiệp từ 20 ngày theo quy định còn 17 ngày; đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp từ 10 ngày còn 5 ngày. Hỗ trợ giới thiệu, cung ứng lao động theo yêu cầu của doanh nghiệp thông qua hệ thống sàn giao dịch việc làm, các hoạt động tư vấn trực tiếp tại các Trung tâm Dịch vụ việc làm; đăng ký thông tin tuyển lao động trên website của các trung tâm, các buổi tư vấn việc làm tại địa phương; tạo điều kiện gặp gỡ, kết nối giữa doanh nghiệp và người lao động. Tổ chức đối thoại, khảo sát các doanh nghiệp  để ghi nhận tình hình hoạt động của các doanh nghiệp nhằm xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp.

Đại tá Nguyễn Tấn Phước, Phó Giám đốc Công an tỉnh: “Bảo đảm tốt nhất về an ninh trật tự, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, nhà đầu tư”

Ban Giám đốc Công an tỉnh sẽ tập trung chỉ đạo, thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm, như: quán triệt và chấp hành nghiêm túc quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và địa phương đối với sự phát triển doanh nghiệp. Đẩy mạnh cải cách hành chính trên các lĩnh vực liên quan đến an ninh trật tự (ANTT). Đặc biệt, tạo điều kiện tốt nhất cho doanh nghiệp tiếp cận các thông tin và giải quyết các thủ tục hành chính, không gây phiền hà, khó khăn cho doanh nghiệp khi có nhu cầu. Bảo đảm tốt nhất các mặt về ANTT, tạo môi trường an toàn, lành mạnh để góp phần hỗ trợ cho doanh nghiệp tập trung đầu tư sản xuất - kinh doanh; chủ động nắm tình hình, phát hiện, ngăn chặn xử lý kịp thời các yếu tố tác động xấu đến hoạt động đầu tư sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp.

Thực hiện đúng quy định của pháp luật và ngành công an trong việc thực hiện công tác kiểm tra, hướng dẫn doanh nghiệp chấp hành các quy định của pháp luật theo chức năng, nhiệm vụ của ngành; không gây phiền hà, khó khăn hoặc cố ý gây cản trở hoạt động đầu tư sản xuất - kinh doanh bình thường của doanh nghiệp. Đồng thời, Công an tỉnh sẽ tập trung chỉ đạo lực lượng công an các đơn vị, địa phương thường xuyên quan tâm hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trong việc tiếp cận và thực hiện các quy định của pháp luật có liên quan đến ANTT; chấp hành đúng quy định của pháp luật trong hoạt động điều tra, xử lý tội phạm, không hình sự hóa các quan hệ kinh tế, dân sự trong giải quyết các vụ việc theo chức năng, nhiệm vụ…

Bên cạnh đó, Công an tỉnh sẽ chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương thường xuyên quan tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật có liên quan về ANTT thuộc chức năng quản lý của ngành công an cho các doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn nắm rõ, thực hiện đúng nhằm phòng, tránh xảy ra các vi phạm phải bị xử lý, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất - kinh doanh của các doanh nghiệp.

THU THẢO - HẠNH CHÂU - NGUYỄN HƯNG

 

ban-doc-quan-tam
phong-su-ky-su
an-ninh-trat-tu

Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới