Dự kiến ngày 26-9, An Giang đón 300 công dân về địa phương

22/09/2021 - 17:23

 - Ngày 22-9, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Thư đã ký công văn gửi UBND TP. Hồ Chí Minh và 2 tỉnh Đồng Nai, Bình Dương đề nghị phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi trong việc đón công dân An Giang về địa phương. Thời gian dự kiến ngày 26-9-2021.

A A

Test nhanh COVID-19

Trên tinh thần chia sẻ khó khăn và tạo điều kiện cho công dân tỉnh An Giang đang sinh sống tại TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh: Đồng Nai, Bình Dương có nguyện vọng bức thiết trở về địa phương sau nhiều tháng xa quê do thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh An Giang tổ chức kế hoạch đón công dân An Giang đợt 1 dự kiến 300 người, trong đó: TP. Hồ Chí Minh 125 người, Bình Dương 125 người và Đồng Nai 50 người.

Để phối hợp chặt chẽ giữa tỉnh An Giang và UBND các tỉnh, thành phố trong kế hoạch đón công dân ngoài tỉnh về địa phương, đảm bảo tốt các yêu cầu phòng, chống dịch theo quy định, UBND tỉnh An Giang đề nghị UBND TP. Hồ Chí Minh và 2 tỉnh: Đồng Nai, Bình Dương hỗ trợ phân công đầu mối để phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi trong việc đón công dân An Giang về địa phương; hỗ trợ công dân An Giang được xét nghiệm RT-PCR trước khi về tỉnh.

Đồng thời, bố trí địa điểm tập kết và tạo điều kiện cho công dân An Giang đến địa điểm tập kết tại các địa điểm sau:

Tại TP. Hồ Chí Minh: bến xe Miền Tây.

Tại tỉnh Đồng Nai: bến xe Đồng Nai.

Tại tỉnh Bình Dương: bến xe Bình Dương.

UBND tỉnh An Giang sẽ bố trí phương tiện vận chuyển công dân đến các địa điểm tập kết nêu trên và tổ chức đưa về khu cách ly tập trung tại An Giang. 

HẠNH CHÂU