Giải ngân đầu tư công qua Kho bạc Nhà nước đạt gần 642.870 tỷ đồng

11/12/2023 - 19:18

Kho bạc Nhà nước thông tin dự kiến lũy kế vốn đầu tư kiểm soát, thanh toán thuộc kế hoạch năm 2023 là gần 642.870 tỷ đồng, trong đó vốn trong nước gần 622.920 tỷ đồng và vốn ngoài nước 19.950 tỷ đồng.


Hội nghị Tổng kết năm 2023 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024, ngày 11/12. (Ảnh: BTC)

Ngày 11/12, thông tin từ Kho bạc Nhà nước cho biết đến ngày 31/1/2024, dự kiến lũy kế vốn đầu tư kiểm soát, thanh toán thuộc kế hoạch năm 2023 là gần 642.870 tỷ đồng, bằng 96% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao kiểm soát chi qua Kho bạc Nhà nước (kế hoạch là 668.508 tỷ đồng).

So với cùng kỳ năm 2022, giá trị tăng 139.480 tỷ đồng và tăng 3% so với kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao (đến hết 31/1/2023, lũy kế thanh toán vốn đầu tư là 503.385 tỷ đồng, bằng 93% so với kế hoạch vốn năm 2022 Thủ tướng Chính phủ giao kiểm soát chi qua Kho bạc Nhà nước).

Cụ thể, vốn trong nước thanh toán gần 622.920 tỷ đồng, bằng 97% và vốn ngoài nước kiểm soát, xác nhận qua Kho bạc Nhà nước xấp xỉ 19.950 tỷ đồng, bằng 69% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao kiểm soát chi qua Kho bạc Nhà nước.

Bộ Tài chính cho hay hiện còn 21 bộ, cơ quan Trung ương và 30 địa phương chưa phân bổ hết kế hoạch được Thủ tướng giao. Vì vậy, các đơn vị cần khẩn trương hoàn thành việc phân bổ kế hoạch năm.

Ông Dương Bá Đức, Vụ trưởng Vụ Đầu tư (Bộ Tài chính) cho biết năm 2023 có khối lượng vốn giải ngân đầu tư công lớn nhưng hệ thống Kho bạc Nhà nước đã phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan trong công tác kiểm soát chi, tích cực thúc đẩy giải ngân đầu tư công. Một trong các biện pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân là áp dụng công nghệ thông tin trong quản lý giải ngân đầu tư công, giúp khai thác hiệu quả số liệu những dự án giải ngân đạt thấp để có báo cáo Bộ Tài chính và các địa phương, từ đó thúc các dự án này đẩy nhanh tiến độ./.

Theo Vietnam+