Giải quyết khiếu nại liên quan cải tạo rạch Ông Mạnh

10/06/2024 - 06:49

 - Vừa qua, được ủy quyền của UBND tỉnh An Giang, Thanh tra tỉnh chủ trì buổi đối thoại lần 2 với các hộ dân yêu cầu được mua nền tái định cư, liên quan đến Dự án mở rộng nâng cấp đô thị Việt Nam, tiểu dự án TP. Long Xuyên - hợp phần 2 (cải tạo rạch Ông Mạnh, phường Đông Xuyên và Mỹ Hòa).

Hộ ông Tô Văn Trinh (ngụ khóm Tây Khánh 4, phường Mỹ Hòa) khiếu nại Quyết định 5427/QĐ-UBND, ngày 23/12/2021 của UBND TP. Long Xuyên về bồi thường, hỗ trợ để thực hiện dự án. Chủ tịch UBND TP. Long Xuyên ban hành Quyết định 881/QĐ-UBND, ngày 5/5/2023 giải quyết khiếu nại lần đầu. Ông Trinh yêu cầu được mua 1 nền tái định cư.

Ngày 4/10/2019, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thành phố lập biên bản kiểm kê thiệt hại, ông Trinh ký tên thống nhất, thể hiện: Tổng diện tích nhà ở đang quản lý, sử dụng là 45,7m2, diện tích nhà ở bị thu hồi 14m2, diện tích nhà ở còn lại 31,67m2. Nhà của ông Trinh cất trên đất bà Hoàng Đỗ Hương Giang đứng tên theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) số CH04888 do Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh Long Xuyên đính chính sang tên ngày 21/10/2017.

Hộ ông Thái, bà Sương

Ngày 10/6/2022, UBND TP. Long Xuyên ban hành Quyết định 1769/QĐ-UBND và Quyết định 1770/QĐ-UBND, thu hồi đất và bồi thường, hỗ trợ đối với bà Giang diện tích 64,7m2 (có nhà của ông Trinh). Tuy nhiên, phần tiền bồi thường, hỗ trợ của bà Giang, Hội đồng bồi thường đã gửi vào Kho bạc Nhà nước tạm giữ, do ông Tô Văn Vuôn (em ruột) có đơn tranh chấp QSDĐ với bà Giang. Ngày 23/12/2021, UBND thành phố ban hành Quyết định 5427/QĐ-UBND bồi thường, hỗ trợ cho ông Trinh gần 41 triệu đồng.

Ông Trinh khiếu nại yêu cầu được mua 1 nền tái định cư. Ngày 30/12/2022, UBND thành phố giao Thanh tra TP. Long Xuyên chủ trì phối hợp các đơn vị có liên quan tiếp tục xác minh làm rõ. Căn cứ quy định về trường hợp xin được mua nền tái định cư, ngày 5/5/2023, UBND thành phố ban hành Quyết định giải quyết khiếu nại 881/QĐ-UBND, giữ nguyên nội dung Quyết định 5427/QĐ-UBND bồi thường, hỗ trợ đối với ông Trinh; bác yêu cầu khiếu nại của ông. Ông Trinh tiếp tục khiếu nại đến UBND tỉnh yêu cầu được mua 1 nền tái định cư.

Theo Thanh tra tỉnh, UBND TP. Long Xuyên giải tỏa nhà ông Trinh diện tích 14m2 trên đất nông nghiệp (đất trồng cây lâu năm) do bà Giang đang đứng tên trên GCNQSDĐ, diện tích nhà còn lại 31,67m2, hộ ông Trinh không có đất bị thu hồi. Vì vậy, UBND thành phố không giải quyết bán nền tái định cư là đúng quy định tại Khoản 1, Điều 36 Quyết định 33/2018/QĐ-UBND, ngày 9/10/2018 của UBND tỉnh. Quyết định 881 của UBND TP. Long Xuyên bác yêu cầu khiếu nại của ông Trinh là đúng pháp luật. Việc ông Trinh khiếu nại yêu cầu xin mua 1 nền tái định cư là không có căn cứ giải quyết.

Tương tự, ngày 23/12/2021, UBND thành phố ban hành Quyết định 5392/QĐ-UBND thu hồi diện tích đất ở 52,1m2; Quyết định 5393/QĐ-UBND bồi thường, hỗ trợ đối với hộ bà Trương Thị Tuyết Sương (ngụ khóm Tây Khánh 4, phường Mỹ Hòa) gần 400 triệu đồng. Bà Sương khiếu nại yêu cầu nâng giá bồi thường và được mua 1 nền tái định cư để tách hộ cho con ra riêng. Tuy nhiên, tại biên bản làm việc ngày 19/5 và 22/8/2022, bà Sương chỉ yêu cầu được mua 1 nền tái định cư.

Ngày 31/3/2023, đối thoại tại UBND TP. Long Xuyên, bà Sương vẫn yêu cầu được mua 1 nền tái định cư, UBND thành phố giao Thanh tra TP. Long Xuyên phối hợp các ngành chuyên môn xác minh. Ngày 22/6/2023, UBND thành phố ban hành Quyết định giải quyết khiếu nại 1217/QĐ-UBND, giữ nguyên nội dung Quyết định 5393 về việc bồi thường, hỗ trợ đối với bà Sương; bác yêu cầu khiếu nại của bà. Bà Sương khiếu nại đến UBND tỉnh.

Ông Trinh

Qua thẩm tra xác minh của Thanh tra tỉnh, hộ bà Sương giải tỏa 52,1m2 đất ở, diện tích đất ở còn lại 94,5m2 (lớn hơn diện tích đất ở tối thiểu tại phường là 35m2 theo quy định tại Điểm a, Khoản 2, Điều 5, Quyết định 08/2020/QĐ-UBND, ngày 25/2/2020 của UBND tỉnh về định mức sử dụng đất trên địa bàn tỉnh); không phải di chuyển chỗ ở.

Vì vậy, UBND thành phố không giải quyết bán nền tái định cư cho bà Sương là đúng quy định. Quyết định 1217/QĐ-UBND, ngày 22/6/2023 của UBND thành phố bác yêu cầu khiếu nại của bà Sương là đúng pháp luật. Việc bà Sương tiếp tục khiếu nại yêu cầu được mua 1 nền tái định cư là không có căn cứ giải quyết.

Cùng với 2 trường hợp trên, ngày 23/12/2021, UBND TP. Long Xuyên ban hành Quyết định 5139/QĐ-UBND thu hồi diện tích đất ở 13,1m2 và Quyết định 5140/QĐ-UBND bồi thường, hỗ trợ đối với hộ ông Nguyễn Văn Thái số tiền trên 94 triệu đồng. Ông Thái khiếu nại yêu cầu được mua 1 nền tái định cư. Ngày 22/6/2023, UBND thành phố ban hành Quyết định giải quyết khiếu nại 1215/QĐ-UBND, giữ nguyên nội dung Quyết định 5140 về bồi thường, hỗ trợ đối với ông Thái; bác yêu cầu khiếu nại của ông. Ông Thái khiếu nại đến UBND tỉnh yêu cầu được mua 1 nền tái định cư.

Căn cứ các điều khoản quy định, hộ ông Thái giải tỏa 13,1m2 đất ở, diện tích đất ở còn lại 52,4m2 (lớn hơn diện tích đất ở tối thiểu tại phường là 35m2 theo quy định); không phải di chuyển chỗ ở. Vì vậy, UBND thành phố không giải quyết bán nền tái định cư cho ông Thái là đúng quy định. Quyết định 1215/QĐ-UBND, ngày 22/6/2023 của UBND thành phố bác yêu cầu khiếu nại của ông Thái là đúng pháp luật. Việc ông Thái tiếp tục khiếu nại yêu cầu được mua 1 nền tái định cư là không có căn cứ giải quyết.

Sau khi tham dự buổi đối thoại giải quyết khiếu nại lần 2 cùng lãnh đạo Thanh tra tỉnh, sở, ngành, địa phương, các hộ dân đã hiểu rõ, đồng thuận và rút nội dung khiếu nại.

K.N