Giảm thiểu chất thải nhựa

14/07/2021 - 05:41

 - Từ năm 2018, thực hiện lời kêu gọi cả nước hành động chống rác thải nhựa của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT), Sở TN&MT An Giang đã tham mưu UBND tỉnh nhiều kế hoạch, văn bản liên quan triển khai nhằm giảm thiểu rác thải nhựa trên địa bàn tỉnh. Riêng trong năm 2021, Sở TN&MT tham mưu UBND tỉnh ban hành công văn quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, trong đó lồng ghép nội dung tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế và giảm thiểu chất thải nhựa.

A A

Toàn tỉnh tiếp tục tổ chức phát động các phong trào “Chống rác thải nhựa” trong hầu hết các ngành, lĩnh vực. Cụ thể, không bố trí kinh phí cho các khoản chi trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp để mua sắm các sản phẩm nhựa dùng 1 lần sử dụng trong các cuộc họp, hội nghị, hội thảo và hoạt động khác của cơ quan.

Thay thế các sản phẩm nhựa dùng 1 lần, nhựa khó phân hủy trong các cuộc họp, tập huấn và hoạt động hàng ngày của cơ quan, đơn vị bằng những sản phẩm dễ phân hủy, phân hủy sinh học và có thể tái chế, như: túi ny-lon dễ phân hủy, bìa sơ-mi giấy, tách sứ, bình thủy tinh, bình kim loại, vòi nước công cộng và những sản phẩm thân thiện môi trường.

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố đều có văn bản và kế hoạch đăng ký với Sở TN&MT về tham gia hưởng ứng phong trào “Chống rác thải nhựa” tại đơn vị. Đồng thời, ban hành nhiều văn bản tuyên truyền thực hiện bảo vệ môi trường và phát động phong trào “Chống rác thải nhựa” đến cán bộ, công chức, viên chức, cơ sở sản xuất - kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn tỉnh cùng thực hiện.

Lồng ghép chủ đề “Chống rác thải nhựa” vào các phong trào, chuỗi hoạt động hưởng ứng ngày “Môi trường thế giới”, “Tháng hành động vì môi trường”, “Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn”, “Ngày thứ bảy tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh”, “Đoạn đường văn minh đô thị tại khu du lịch quốc gia núi Sam”, “Thùng rác 100 đồng”… của các địa phương và hội, đoàn thể. Tiếp tục các mô hình thiết thực “Chợ dân sinh giảm thiểu rác thải nhựa”, mô hình “Phụ nữ xách giỏ đi chợ” (tặng được 3.493 giỏ xách nhựa), tổ chức nhiều mô hình thu đổi rác thải nhựa lấy quà (thu đổi được khoảng 2 tấn rác thải nhựa).

Huyện Châu Phú cấp phát giỏ xách đi chợ và thùng phân loại rác tại nhà cho người dân

Công tác truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng: thực hiện 230 tin, 124 bài, 31 câu chuyện truyền thanh, 38 chuyên mục, 14 phóng sự, trong đó lồng ghép nội dung tuyên truyền về công tác bảo vệ môi trường và kêu gọi hưởng ứng phong trào “Chống rác thải nhựa”. Tổ chức nhiều mô hình phân loại rác tại cơ quan làm việc, nhà máy trong khu công nghiệp, trường học, làng bè…

Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường (Sở TN&MT) Trần Hiến Phương cho biết, Sở TN&MT tham mưu UBND tỉnh phê duyệt đề cương Đề án thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020 - 2030, định hướng đến năm 2050 (dự kiến hoàn thành quý III-2021). Sau khi đề án được phê duyệt, Sở TN&MT tiếp tục lập dự án nâng cao tỷ lệ thu gom chất thải rắn trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, với các hợp phần: hoàn thiện cơ chế chính sách về phân loại, tái chế rác thải nhựa; truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng trong giảm thiểu rác thải nhựa…

Cùng với đó, tiếp tục các phong trào và xã hội hóa thực hiện các biện pháp để thu gom chất thải nhựa trên các sông, rạch, kênh, mương và hồ, ao trong khu đô thị, khu dân cư, khu du lịch và nơi công cộng. Tuyên truyền, khuyến khích các xã, ấp nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao thực hiện các biện pháp giảm thiểu, phân loại chất thải nhựa. Dự kiến cuối năm 2021, Sở TN&MT tổng kết việc thực hiện các biện pháp giảm thiểu rác thải nhựa, trên cơ sở đó, cùng các ngành và địa phương tham mưu UBND tỉnh triển khai công tác quản lý giảm thiểu rác thải nhựa phù hợp với điều kiện của tỉnh thời gian tiếp theo.

HỮU HUYNH