Giữ mãi niềm tin theo Đảng

01/02/2020 - 09:46

Trải qua 90 năm hình thành và phát triển, Đảng ta đã lãnh đạo cách mạng Việt Nam vượt qua bao thác ghềnh và khó khăn, thử thách, đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, không một thế lực nào ngăn cản nổi.

A A

Từ ngày 3/2/1930 Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời trở thành một mốc lớn đánh dấu bước ngoặt trọng đại trong lịch sử cách mạng Việt Nam, chấm dứt cuộc khủng hoảng về đường lối cứu nước kéo dài mấy chục năm. Trải qua 90 năm hình thành và phát triển, Đảng ta đã lãnh đạo cách mạng Việt Nam vượt qua bao thác ghềnh và khó khăn, thử thách, đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, không một thế lực nào ngăn cản nổi.

Đ/c Nguyễn Ái Quốc chủ trì Hội nghị hợp nhất các tổ chức Đảng, thành Đảng Cộng sản Việt Nam, tháng 2 năm 1930 (ảnh minh họa)

Trong thế kỷ XX, nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng, đã lập nên những kỳ tích vẻ vang, mà đỉnh cao là thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945; lập nên nước Việt Nam dân chủ cộng hòa; rồi Đảng ta lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp 9 năm gian khổ, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 "lừng lẫy 5 châu chấn động địa cầu". Tiếp theo Đảng đã lãnh đạo nhân dân Việt Nam tiến hành cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, giành thắng lợi hoàn toàn, thu non sông về một mối (ngày 30/4/1975).

Những năm tháng sau chiến tranh gian khổ, Đảng ta đã lãnh đạo toàn dân tộc vừa xây dựng lại đất nước, vừa phải tiến hành các cuộc chiến tranh với thế lực thù địch ở biên giới phía Tây Nam và phía Bắc Tổ quốc; rồi sau đó những năm cuối thập niên 80, đầu thập niên 90 (thế kỷ XX), với "bão táp phong ba" trên thế giới, đó là sự kiện sụp đổ của hệ thống XHCN ở Liên Xô và các nước Đông Âu; Đảng ta vẫn đứng vững và kiên định với ngọn cờ "Độc lập dân tộc và Chủ nghĩa xã hội", tiếp tục đường lối đổi mới toàn diện, vững chắc (có vận dụng sáng tạo Chủ nghĩa Mác-Lê-nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh vào điều kiện cụ thể của cách mạng Việt Nam) để đưa con thuyền cách mạng Việt Nam đi tới thành công.

Đặc biệt, hơn 1/3 thế kỷ trở lại đây (1986-2020), dân tộc ta dưới sự lãnh đạo của Đảng, đã lập nên nhiều kỳ tích và những thắng lợi to lớn, toàn diện về mọi lĩnh vực: Chính trị, kinh tế, văn hóa-xã hội, anh ninh-quốc phòng và đối ngoại v.v... Nhờ đường lối đổi mới đúng đắn, sáng tạo và hiệu quả, mà sức sản xuất, nhiều năng lượng tích cực trong xã hội Việt Nam được giải phóng, hàng hóa sản xuất ra ngày càng nhiều; đời sống vật chất và tinh thần của người dân trong xã hội ngày càng được nâng cao (công bằng mà nói hiện nay đa số người dân trong xã hội không chỉ bằng lòng với "ăn no, mặc ấm" như ngày xưa thời bao cấp, mà đang tiến tới "ăn ngon, mặc đẹp, xài sang").

Trong các Nghị quyết của Đảng những thập kỷ gần đây, Đảng ta đã xác định với phương châm chủ đạo (như ba chân kiềng, ba trụ cột quan trọng để phát triển đất nước), đó là: "Phát triển kinh tế là trọng tâm, xây dựng Đảng là then chốt, xây dựng văn hóa, con người làm nền tảng tinh thần, là động lực để phát triển kinh tế-xã hội"; Chính phủ ta đã triển khai mạnh mẽ và nhiều chương trình, hành động mang tầm quốc gia, mang lại những thành tựu to lớn cho công cuộc công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước. Mấy năm gần đây, tăng trưởng kinh tế Việt Nam vẫn ở mức cao trên thế giới (từ 6,5 đến trên 7%/năm); thu nhập bình quân đầu người từ 2.500 USD đến 2.700 USD/năm. An ninh, chính trị, quốc phòng được giữ vững, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng được nâng cao v.v....

Thủ đô Hà Nội đang ngày một đổi thay (ảnh minh họa/ zing.vn)

Điều đáng nói là những năm gần đây, một số tổ chức, cá nhân do không giữ được phẩm chất cách mạng của người Đảng viên, tư cách của người cán bộ-công chức-viên chức trong bộ máy của Đảng, Nhà nước. Vì thế đã có không ít cán bộ-đảng viên tha hóa, biến chất, tham nhũng, lãng phí của công, lợi ích nhóm để trục lợi công quỹ, làm thất thoát lớn tài sản của nhà nước, của nhân dân (có vụ, việc lên tới hàng chục triệu, hàng tỷ USD). Đây là điều thật đau xót, vì có cả quan tham là những Ủy viên Bộ chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng, bộ trưởng, chủ tịch tỉnh, nhiều vị chức sắc ở Trung ương và địa phương đã tham ô, tham nhũng nhiều tiền của của nhân dân, lấy làm của riêng, họ đã "vinh thân phì gia" trên những đồng tiền thuế của người dân Việt Nam. Rất mừng là mấy năm qua, Đảng ta, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư-Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã quyết tâm và đẩy mạnh việc "chống tham nhũng" (như một cuộc chống giặc nội xâm) trong Đảng và trong các hệ thống chính trị của đất nước. Vì thế, người dân Việt Nam vui mừng, chứng kiến và ủng hộ cao độ "Lò chống tham nhũng của Đảng" đã thiêu trụi nhiều vụ việc tham nhũng lớn, như với các vụ/việc: Đinh La Thăng (Dầu khí); Trịnh Xuân Thanh (PVC), Phan Văn Vĩnh (đánh bạc trên mạng), Hà Văn Thắm (Oceanbank); Nguyễn Bắc Son, Trương Minh Tuấn (AVG) và các bị can tham ô/tham nhũng, hoặc vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng và Nhà nước trong thời gian qua v.v... Điều đó cho thấy, Đảng ta luôn nghiêm khắc với những sai lầm, vi phạm, khuyết điểm của tổ chức và cá nhân đi ngược lại lợi ích của Đảng, của dân tộc Việt Nam; để Đảng lấy lại được uy tín và niềm tin/lòng tin của nhân dân ta trong bối cảnh, tình hình hiện nay.

Nhìn lại chặng đường 90 năm đấu tranh oanh liệt của Đảng ta, thấy được những khó khăn, gian khổ, sự hy sinh vô bờ bến cùng những thắng lợi vẻ vang mà nhân dân ta đã giành được dưới sự lãnh đạo của Đảng, chúng ta càng thấm thía và biết ơn công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh và tự hào về Đảng ta-Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh. Hiếm có một Đảng Cộng sản nào được gọi bằng hai từ vừa thiêng liêng, vừa gần gũi: "Đảng ta", như Đảng cộng sản Việt Nam. Chỉ có một Đảng sinh ra từ nhân dân, gắn bó máu thịt với nhân dân, phấn đấu không vì lợi ích nào khác ngoài lợi ích của nhân dân, của dân tộc, được nhân dân tin yêu mới có được vinh dự ấy.

Theo Tổ Quốc