Gỡ khó cho nhà máy xử lý rác thải

25/03/2024 - 06:12

 - Trong khi nhu cầu xử lý rác trên địa bàn tỉnh rất lớn, thì lại có những dự án đầu tư nhà máy xử lý rác thải vướng khó khăn trong triển khai thực hiện. Tỉnh An Giang tập trung các giải pháp nhằm sớm đưa các nhà máy vận hành.

Nhu cầu xử lý rác thải trên địa bàn tỉnh rất lớn

Trên địa bàn thị trấn Núi Sập (huyện Thoại Sơn), từ khi Công ty Cổ phần Môi trường đô thị An Giang đưa vào vận hành Nhà máy xử lý chất thải rác sinh hoạt có công suất 50 tấn/ngày (từ năm 2019), bài toán môi trường được giải quyết tốt. Ngoài đô thị trung tâm của huyện Thoại Sơn, các xã lân cận cũng được hưởng lợi từ dự án này.

Tuy nhiên, không phải dự án xử lý rác thải nào cũng thuận lợi như vậy. Điển hình như dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn Chợ Mới, cũng do Công ty Cổ phần Môi trường đô thị An Giang làm chủ đầu tư, triển khai từ năm 2019 với công suất xử lý 100 tấn/ngày, nhưng hết thời gian thực hiện dự án (giai đoạn 2017 - 2023), nhà máy vẫn chưa hoàn thành, dù đã nhiều lần gia hạn. Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đã có báo cáo, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo công ty khẩn trương hoàn thành việc đầu tư và đưa vào vận hành nhà máy.

Tương tự, dự án xử lý chất thải rắn cụm Long Xuyên tại Khu liên hợp xử lý rác thải xã Bình Hòa (huyện Châu Thành), do Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Huy Ngọc Hưng trúng thầu, quy mô 300 tấn/ngày, được UBND tỉnh ủy quyền cho Sở Xây dựng ký hợp đồng ngày 26/2/2020. Đến nay, đã hết thời gian gia hạn khởi công xây dựng, Sở Xây dựng có công văn 4687/SXD-GĐXD, ngày 11/12/2023 báo cáo giải trình vướng mắc, khó khăn với UBND tỉnh và đề xuất xin gia hạn thêm thời gian 90 ngày để thực hiện hoàn thành các thủ tục.

Đối với 2 dự án nhà máy xử lý rác tại Khu liên hợp xử lý chất thải rắn xã Bình Hòa (huyện Châu Thành), công suất 1.000 tấn/ngày và tại Khu liên hợp xử lý chất thải rắn xã Phú Thạnh (huyện Phú Tân), công suất 200 tấn/ngày, UBND tỉnh giao Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Khu vực phát triển đô thị tỉnh xây dựng bộ tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư và làm chủ đầu tư dự án nâng cấp hoặc đầu tư mới các hạ tầng kỹ thuật (công văn 2134/VPUBND-KTN, ngày 24/4/2023). Đến nay, Ban Quản lý dự án đã hoàn chỉnh bộ tiêu chí kêu gọi nhà đầu tư của dự án, dự kiến trình UBND tỉnh sau khi có quyết định phê duyệt dự án; đồng thời, triển khai song song việc đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư sau khi được cấp thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư dự án hạ tầng kỹ thuật phục vụ nhà máy.

Đối với việc lập dự án đầu tư mới hạ tầng kỹ thuật phục vụ Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại Khu liên hợp xử lý chất thải rắn cụm Long Xuyên, Châu Thành (1.000 tấn/ngày), hội đồng thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư đã có văn bản 3044/HĐTĐ, ngày 16/11/2023 lấy ý kiến thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư của sở, UBND cấp huyện, dự kiến trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư dự án cuối tháng 12/2024.

Đối với việc lập dự án đầu tư mới hạ tầng kỹ thuật Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại Khu xử lý rác thải Phú Thạnh (200 tấn/ngày), Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức lấy ý kiến thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư (lần 2) của Sở TN&MT, Sở Tài chính và UBND huyện Phú Tân, dự kiến trình cơ quan thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư dự án vào cuối tháng 12/2024.

Sắp tới, UBND tỉnh An Giang sẽ ban hành Quy định bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh, trong đó quy định chi tiết về quản lý chất thải rắn sinh hoạt của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn; xây dựng và ban hành quy định việc phân loại cụ thể loại chất thải rắn sinh hoạt khác và chất thải cồng kềnh tại địa phương; quy định giá cụ thể đối với dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt; quy định cụ thể hình thức và mức kinh phí hộ gia đình, cá nhân phải chi trả cho việc thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt dựa trên khối lượng, thể tích chất thải đã được phân loại…

Để đảm bảo xử lý lượng chất thải rắn phát sinh mới trên địa bàn tỉnh trong thời gian chờ các nhà máy hoạt động, UBND tỉnh đã có chủ trương giao UBND cấp huyện thực hiện một số nhiệm vụ có liên quan. Trong đó, UBND huyện Phú Tân làm chủ đầu tư thực hiện dự án đầu tư ô chôn lấp số 2 tại bãi rác Phú Thạnh (dự kiến hoạt động trong tháng 6/2024).

UBND TP. Châu Đốc và huyện An Phú đã rà soát, thống nhất báo cáo đề xuất phương án cải tạo, sử dụng ô chôn lấp hợp vệ sinh số 2 và các ô chứa, xử lý nước thải trong Khu xử lý rác thải Kênh 10 - Châu Đốc để tiếp nhận, xử lý rác thải sinh hoạt phát sinh của 2 địa phương. UBND TX. Tịnh Biên xây dựng phương án nâng cấp, cải tạo bãi rác An Cư để xử lý rác sinh hoạt mới trên địa bàn thị xã, với kinh phí khoảng 2 tỷ đồng từ hỗ trợ của Công ty Cổ phần Nhà máy điện mặt trời Văn Giáo. UBND huyện Tri Tôn đang lập dự án đầu tư lò đốt rác công suất 50 tấn/ngày tại bãi rác An Tức.

Sở TN&MT An Giang đã tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch xây dựng mô hình thí điểm phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn TP. Châu Đốc và TP. Long Xuyên triển khai thực hiện trong năm 2024. Dự kiến, sẽ tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện công tác phân loại rác thải trên địa bàn tỉnh trong quý III/2024, để đầu năm 2025 triển khai thực hiện đồng bộ trên địa bàn toàn tỉnh.

UBND các huyện thị xã, thành phố được yêu cầu tăng cường công tác truyền thông về phân loại rác thải tại nguồn. Đây là khâu đầu vào của nhà máy xử lý rác thải. khi việc phân loại rác thải tại nguồn hiệu quả thì nhà máy mới hoạt động hiệu quả.

HOÀNG XUÂN