HĐND huyện Châu Thành khóa XI (nhiệm kỳ 2016 – 2021): Thông qua các Nghị quyết quy hoạch, phát triển thị trấn An Châu

23/10/2019 - 09:27

 - HĐND huyện Châu Thành khóa XI (nhiệm kỳ 2016 – 2021) vừa tổ chức kỳ họp thứ 11 (bất thường).

A A

Các đại biểu biểu quyết tại kỳ họp

Sau khi thảo luận, các đại biểu đã thống nhất biểu quyết đồng ý nghị quyết về việc thông qua Đồ án quy hoạch chung đô thị An Châu đến năm 2035; chương trình phát triển đô thị An Châu đến năm 2035 và Đề án đề nghị công nhận thị trấn An Châu mở rộng đạt tiêu chí đô thị loại IV.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Châu Thành Lê Phước Dũng yêu cầu các cơ quan chuyên môn trên cơ sở tiếp thu ý kiến, kiến nghị của các đại biểu tại kỳ họp; khẩn trương hoàn thiện các đồ án, chương trình và đề án. Đồng thời, tập hợp đầy đủ hồ sơ để trình cấp có thẩm quyền xem xét, thông qua…

TRUNG HIẾU