Hiệu quả công tác dân vận ở huyện Châu Phú

18/01/2022 - 05:56

 - Thông qua công tác dân vận, huyện Châu Phú (tỉnh An Giang) tạo được sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân về hưởng ứng chương trình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội địa phương. Năm 2022, Ban Dân vận Huyện ủy Châu Phú cùng các xã, thị trấn tiếp tục nỗ lực thực hiện nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

A A

Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQVN huyện Châu Phú Đặng Văn Hập cho biết, thời gian qua, cấp ủy Đảng huyện Châu Phú luôn quan tâm lãnh đạo, định kỳ làm việc với đoàn thể huyện để định hướng công tác dân vận, củng cố hệ thống chính trị cơ sở, cũng như quán triệt quan điểm, chủ trương của Đảng về công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo. Đồng thời, chỉ đạo hệ thống dân vận tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ gìn an ninh trật tự.

Qua đó, hệ thống dân vận từ huyện đến xã, thị trấn đã có sự phối hợp chặt chẽ trong thực hiện nhiệm vụ. Nhân dân tích cực hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước, thực hiện tốt chương trình mục tiêu quốc gia về giáo dục, y tế, xây dựng nông thôn mới, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Quy chế dân chủ ở cơ sở”... Đặc biệt, trong giai đoạn dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, nhân dân huyện Châu Phú đồng lòng vượt qua khó khăn, đóng góp sức người, sức của để phòng, chống dịch.

Các cấp, ngành và nhân dân tích cực hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19

Năm qua, Ban Dân vận Huyện ủy Châu Phú và UBND huyện thực hiện chương trình phối hợp về công tác dân vận của chính quyền trên địa bàn. Theo đó, UBND huyện cụ thể hóa nghị quyết của Huyện ủy thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội để lãnh, chỉ đạo các ngành và UBND xã, thị trấn tổ chức thực hiện. Bên cạnh đó, công tác cải cách hành chính, đơn giản hóa thủ tục thủ tục hành chính được quan tâm thực hiện, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. UBND huyện ban hành nhiều kế hoạch thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch COVID-19, vừa phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội.

Ban Dân vận Huyện ủy ký kết chương trình phối hợp với Công an huyện về công tác dân vận năm 2021. Theo chương trình ký kết, Công an huyện Châu Phú triển khai tốt công tác tiếp dân; tăng cường tuần tra, kiểm soát, tấn công, trấn áp tội phạm và bài trừ tệ nạn xã hội, vi phạm trật tự an toàn giao thông, vận chuyển hàng cấm, hàng lậu...

Trong công tác dân tộc, tôn giáo, các chức sắc, chức việc và tín đồ tôn giáo chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, tích cực lao động sản xuất. Nhiều tổ chức tôn giáo tích cực đóng góp, cùng chính quyền địa phương hỗ trợ người dân trong khu cách ly, khu phong tỏa vượt qua khó khăn bởi đại dịch.

“Năm 2022, Ban Dân vận Huyện ủy Châu Phú xác định: Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tuân thủ, đồng lòng thực hiện chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước và tham gia sản xuất - kinh doanh, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội là yếu tố quan trọng. Theo đó, huyện chú trọng tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19; chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước; nắm bắt dư luận xã hội. Đồng thời, tiếp tục triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh” - ông Đặng Văn Hập thông tin thêm.

Ban Dân vận Huyện ủy Châu Phú phối hợp các cơ quan tham mưu giúp việc của Huyện ủy thực hiện công tác xây dựng Đảng; tiếp tục rà soát, loại bỏ mô hình “Dân vận khéo” ít mang lại hiệu quả; tập trung nghiên cứu thực hiện mô hình “Dân vận khéo” đúng theo tiêu chí được chỉ đạo. Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các loại hình quy chế dân chủ ở cơ sở và tổ chức hội nghị nhân dân định kỳ. Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở huyện kiểm tra, giám sát thực tế, trong đó chú trọng kiểm tra, giám sát đơn vị hành chính sự nghiệp, mạnh dạn đề xuất xử lý đối với đơn vị chưa quan tâm thực hiện nội dung này.

MỸ LINH