Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh An Giang triển khai kế hoạch tuyên truyền bầu cử tại huyện Châu Phú

12/05/2021 - 16:10

 - Ngày 12-5, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh An Giang triển khai kế hoạch tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026 (đợt 2) đến các chị, em trong Ban Thường vụ Hội LHPN huyện Châu Phú và Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội LHPN 13 xã, thị trấn của huyện Châu Phú.

A A

Cụ thể, đại diện Hội LHPN tỉnh An Giang đã triển khai, hướng dẫn các nội dung về việc thực hiện phát tờ rơi và tuyên truyền bầu cử đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Nội dung tuyên truyền phải ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ và dễ thực hiện theo thông điệp “5 nhớ”, gồm: nhớ mang theo thẻ cử tri; nhớ điểm bầu cử; nhớ ngày, giờ bầu cử; nhớ bầu đủ, bầu đúng, bầu trúng; nhớ thông tin mọi người cùng tham gia.

Sau buổi tuyên truyền, cán bộ Hội LHPN các xã, thị trấn sẽ triển khai đến các chị em hội viên phụ nữ tại địa bàn và tiến hành phát tờ rơi, tuyên truyền đến từng hộ gia đình, nhằm phổ biến sâu rộng các kiến thức về bầu cử đến chị em phụ nữ và người dân trên địa bàn huyện, đồng thời, tuyên truyền nâng cao ý thức phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

M.L