Hội nghị rút kinh nghiệm 5 năm thi hành Luật Đất đai

23/08/2018 - 06:42

 - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Nguyễn Văn Tin vừa chủ trì hội nghị rút kinh nghiệm 5 năm thi hành Luật Đất đai (2013) về công tác giải quyết khiếu nại, tranh chấp đất đai trên địa bàn tỉnh.

Trước đây, công tác quản lý đất đai còn nhiều hạn chế, phát sinh các vụ tranh chấp, khiếu nại về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Sở TN&MT đã tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản pháp luật và triển khai nhiều giải pháp thực hiện hiệu quả Luật Đất đai (2013), nhất là đề xuất UBND tỉnh ban hành Quyết định số 08/2015/QĐ-UBND ngày 30-3-2015 quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

Từ đó, thủ tục thẩm định phương án bồi thường rút ngắn 50% so với trước, công tác giải phóng mặt bằng nhanh chóng; giảm tình trạng khiếu kiện vượt cấp, mang lại sự hài lòng cho người dân, doanh nghiệp. Trong 5 năm, đã tiếp nhận 829 đơn khiếu nại, đã giải quyết 735 đơn và đang tiếp tục thực hiện 94 đơn.        

HỮU HUYNH