Hội nghị thành lập Hợp tác xã nông nghiệp và dịch vụ du lịch Mỹ Hòa Hưng

21/05/2020 - 14:18

 - Tại UBND xã Mỹ Hòa Hưng (TP. Long Xuyên) đã diễn ra hội nghị thành lập Hợp tác xã nông nghiệp và dịch vụ du lịch Mỹ Hòa Hưng lần thứ I ( nhiệm kỳ 2020-2025).

A A

Hội nghị đã thông qua điều lệ, phương án sản xuất kinh doanh, danh sách thành viên và nghị quyết hội nghị; bầu Hội đồng Quản trị gồm 3 thành viên, 1 kiểm soát viên. Bà Ngô Thị Thanh Nhàn được bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị hợp tác xã; bà Lê Hồng Hoa giữ chức Giám đốc Hợp tác xã.

Hợp tác xã nông nghiệp và dịch vụ du lịch Mỹ Hòa Hưng có trụ sở chính tại ấp Mỹ An 2, xã Mỹ Hòa Hưng (TP. Long Xuyên), với 15 thành viên, vốn điều lệ 500 triệu đồng.

Hợp tác xã hoạt động với 11 ngành nghề sản xuất, kinh doanh, trong đó tập trung liên kết với doanh nghiệp cung ứng dịch vụ đầu vào và tiêu thụ nông sản cho thành viên và nông dân trong vùng; liên kết các tour du lịch trong và ngoài tỉnh đưa khách du lịch tham quan tại Mỹ Hòa Hưng, sử dụng dịch vụ du lịch homestay của thành viên.

TRỌNG NHÂN-H.C