Hơn 100 cán bộ, chiến sĩ ra quân làm sạch môi trường

09/06/2023 - 14:03

 - Sáng 9/6, UBND thị trấn Vĩnh Thạnh Trung (huyện Châu Phú) phối hợp Tiểu đoàn 2 và Tiểu đoàn 3 (Lữ đoàn Pháo binh 6, Quân khu 9) tổ chức ra quân thu gom rác, lục bình, khơi thông dòng chảy rạch mương Khai Lắp trên địa bàn thị trấn. Hơn 100 cán bộ, chiến sĩ tham gia hoạt động.

Các cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 2 và Tiểu đoàn 3 thu gom rác, khơi thông dòng chảy

Cùng với việc thu gom rác, khơi thông dòng chảy tuyến rạch mương Khai Lắp, UBND thị trấn Vĩnh Thạnh Trung còn lắp pa-nô tuyên truyền quy định về bảo vệ môi trường và vận động các hộ dân tuyến Bắc mương Khai Lắp không vứt rác thải sinh hoạt xuống kênh rạch, thực hiện thu gom và phân loại rác thải để địa phương phối hợp Xí nghiệp Môi trường đô thị huyện Châu Phú xử lý.

Hoạt động nhằm hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (5/6), Ngày Đại dương thế giới (8/6) và tạo cảnh quang môi trường xanh – sạch – đẹp, góp phần thực hiện tốt các chỉ tiêu văn minh đô thị trên địa bàn thị trấn.

 TRÚC MAI